Parempaa joukkoliikennettä senioreille – aamiainen ja työpaja 11.6.2019 Turun pääkirjastossa

Seniorit kutsutaan kehittämään joukkoliikennettä

Valonia, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun seudun joukkoliikenne Föli suunnittelevat yhteistyössä vertaistuen mallia ja verkostoa, jonka myötä ikäihmisten on helpompi ryhtyä joukkoliikenteen käyttäjiksi yksityisautoilun sijaan.

Työ käynnistetään 11.6. avoimella aamiaistilaisuudella, johon ovat tervetulleita erityisesti yli 65-vuotiaat turkulaiset. Tilaisuuden tavoitteena on kerätä ajatuksia kaupungissa liikkumisesta ja kokemuksia joukkoliikenteen käytöstä. Paikalle toivotaan yhtä lailla aktiivisia bussilla liikkujia sekä niitä, jotka kokevat joukkoliikenteen käytön jollakin tapaa hankalaksi tai valitsevat mieluiten oman auton.

Mukaan voi ilmoittautua yksityishenkilönä tai senioriryhmän vetäjänä 6.6. saakka joko nettilomakkeella lyyti.fi/reg/joukkoliikennetyopaja tai Valonian Silja Ngobeselle.

Seniorien ääni kuuluviin osallistavin menetelmin – vertaistukea ikätovereista sekä nuorista

Syksyllä 2019 senioreiden kanssa ryhdytään tilaisuudessa nousseiden huomioiden pohjalta kehittämään vertaistuki- ja mentorointimallia, jonka tavoitteena on luoda Turun seudulle pysyvää vapaaehtoisverkostoa tukemaan ympäristöystävällisiä liikkumistapoja. Pilotissa kokeillaan keinoja edistää kanssamatkustajien auttamista ja tukemista liikenteessä. Tärkeässä osassa on ylisukupolvinen yhteistyö, jossa nuoret otetaan mukaan opastamaan senioreita bussissa sekä muun muassa Föli-fillareiden käytössä.

”Joukkoliikenteen käytölle voi olla ikäihmisten näkökulmasta paljon erilaisia haasteita ja tarpeita ja on tärkeää, että myös heidän äänensä huomioidaan joukkoliikenneratkaisujen suunnittelussa entistä paremmin. Kun kaveri kannustaa tai nuori toimii oppaana, on helppo myös kysyä apua”, toteaa Turun joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte.

Työ tehdään osana EU-rahoitteista Green Silver Age Mobility (GreenSam) -hanketta, joka edistää siirtymistä ympäristöystävällisempään liikkumiseen erityisesti vanhusväestön tarpeita huomioiden. Mukana on toimijoita myös Saksasta, Puolasta, Virosta, Latviasta ja Tanskasta. Toimivimmat osallistamiskeinot kootaan käytännön työkalupakiksi kunnallisille toimijoille, päätöksentekijöille ja liikennesuunnittelussa työskenteleville tahoille.

”Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää lisätä myös ikääntyvän väestön osallisuutta kestävän liikkumisen suunnittelussa. Seniorit ovat merkittävä väestönosa liikenteessä ja heidän osuutensa tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa entisestään. Yksityisautoilu on tapa, joka istuu tiukassa ja uuden tavan omaksuminen voi tuntua työläältä – nyt tarkoituksena on madaltaa kynnystä innostavalla tavalla ja kehittää joukkoliikennettä entistä ikäystävällisemmäksi”, toteaa Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Lisätiedot

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Valonian logo

Tilaa Valonian mediatiedotteet sähköpostiisi