Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeessa kerättiin vuoden 2021 aikana tietoa Saaristomeren alueen kunnostusten tarpeessa olevia erilaisia vesistökohteista karttapohjaisella kysellä sekä maastokartoituksilla. Tälle sivulle on koottu hankkeen tuloksia sekä loppuraportti.

Kenelle

Raporttien tuloksia voidaan hyödyntää laajasti esimerkiksi Saaristomeren alueen vesistökunnostusten kohdentamisessa ja suunnittelussa.

Lataa tästä

Luonnontilainen puro saaristossa. Purossa puuta, ympärillä kasvustoa, jonka läpi siivilöityy auringonvaloa.

Saaristomeren vesistökunnostuskohteiden kartoitus osallistavalla karttakyselyllä (pdf)

Kyselyllä kerättiin Saaristomeren suojeluun potentiaalisia kunnostuskohteita esimerkiksi alueen asukkailta, vapaa-ajan asukkailta ja virkistyskäyttäjiltä. Kyselyyn vastaamalla saattoi ilmoittaa kunnostuksen tarpeessa olevia vesistökohteita, kuten fladoja, kluuveja, virtavesiä, luonnontilan menettäneitä merenlahtia tai muita mielenkiintoisia havaintoja esimerkiksi kalojen lisääntymisalueista.

Kemiönsaaren virtavesien kartoitukset (pdf)

Kemiönsaarelta kartoitettiin ensimmäistä kertaa alueella virtaavia vesiä ja niiden kunnostustarpeita. Lisäksi kartoitusten perusteella valikoiduissa puroissa tehtiin sähkökoekalastuksia, joilla selvitettiin virtavesien kalastoa. Koekalastuksissa Kemiönsaaren Sunnanåsta löydettiin luontaisesti lisääntyvä arvokas meritaimenpopulaatio.

Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeen loppuraportti (pdf)

Raporttiin on koostettu hankkeen toimenpiteet.

Lisätiedot

Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeen rahoittajia olivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Saaristomeren suojelurahasto, Kustavi-Uusikaupungin kalatalousalue, Kemiönsaari-Särkisalon kalatalousalue ja EKOenergia. Hanketta koordinoi Valonia ja hankekumppanina on Lounais-Suomen kalatalouskeskus. Kalatalouskeskus on kartoittanut muun muassa Kustavin seudun fladoja ja rannikkovesiä. Lisäksi yhteistyötä on tehty useiden eri toimijoiden kanssa muun muassa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen vesistötalkkari-hankkeen ja Suomen vapaa-ajan kalastajien Haukitehdas-hankkeen kanssa.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765