Rannan ruoppaus sujuu hyvällä kalustolla tehokkaasti ja nopeasti, eikä rannanomistaja välttämättä tule ajatelleeksi, millaisia vaikutuksia ruoppauksilla on vesiluontoon. Ruoppauksissa kaivetaan vähintään pohjan pintakerros pois ja samalla poistetaan alueen eliöyhteisö tyypillisesti kokonaan – alueelta häviää siis ainakin pohjaeläimistö ja kasvillisuus. Ruoppauksessa pohja-aines sekoittuu veteen aiheuttaen samentumista. Vesimassaan vapautuneet ravinteet voivat myös lisätä leväkukintojen voimakkuutta.

Sameissa vesissä pohja näkyy heikosti, syvemmällä ei lainkaan. Pohjassa kuitenkin elää joukko pohjaeläimiä ja vesikasveja, jotka ylläpitävät pohjaan luontaisesti kuuluvaa biologista toimintaa ja monimuotoisuutta. Pohjan eliöyhteisö puolestaan tarjoaa suojaa ja ravintoa muun muassa linnuille, kaloille ja eläinplanktonille, lisäksi se pitää pohjan pintakerroksen terveenä ja hapellisena. Mikäli samalla alueella monet rannanomistajat päättävät ruopata oman rantansa, yhteisvaikutukset muodostuvat merkittäviksi ja vesistön eliöyhteisön toiminta voi häiriintyä ikävin seurauksin. Terve vesistö vaatii rakenteeltaan ja toiminnaltaan terveen eliöyhteisön.

Jos harkitset ruoppausta, muista, että koneellisesta ruoppauksesta on aina tehtävä ELY-keskukselle ilmoitus, mikäli ruoppaus on massamäärältään alle 500 m3. Suurempaan tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vrk ennen töiden aloitusta. Ruoppausmassat tulee sijoittaa maalle niin, etteivät ne valu takaisin vesistöön ja työn jäljet on siivottava ympäristöön sopiviksi.

Ruoppauksissa vesiluonnon monimuotoisuus vähenee ja vesiekosysteemin luontainen kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin heikkenee. On myös mahdollista, että ruoppausalueella on uhanalaista tai muuta arvokasta eliöstöä. Harkitse siis ajan kanssa, mikä alue on välttämättä ruopattava ja minkä voi jättää koskemattomaksi, jotta haittavaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset.  Samalla myös kustannukset ja maalle läjitettävät massat pysyvät kurissa.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: