Rannikon pienvesien ja suojaisten lahtien kunnostus -webinaarissa 20.4.2021 alan asiantuntijat eri organisaatioista kertoivat pienvesien kunnostuksista- ja hoidosta. Lisäksi käsiteltiin kalataloudellisia hoitotoimia sekä rannikon vesistöjen monimuotoisuutta. Webinaarissa esiteltiin toteutuneita hankkeita ja rannikkovesien kunnostusverkostoa.

Kenelle

Kaikille rannikkovesien kunnostuksista kiinnostuneille asiantuntijoille, viranomaisille, yhdistysaktiiveille ja muille toimijoille.

Esitysten materiaalit

Miten flada kannattaa kunnostaa? (PDF)
Anette Bäck, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut

Haukikosteikkojen monet hyödyt (PDF)
Janne Antila, kalatalousasiantuntija, Suomen Vapaa-ajan kalastaja

Rannikkovesien kunnostusverkosto (PDF)
Sini Olin, Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rannikon kalataloudellisilla kunnostuksilla tuetaan kalojen lisääntymismahdollisuuksia (PDF)
Sanna Kuningas, tutkija, Luonnonvarakeskus

Saaristomeren rannikon pienvedet: monimuotoisuus, tila ja kunnostustarpeet (PDF)
Janne Tolonen, vesiasiantuntija, Valonia

Matalan lahden kokeellinen kunnostusprojekti osana Rannikko-LIFEhanketta – Vesikasvien niitot Hangon Täktominlahdella (PDF)
Anna Arnkill, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut

Lisätiedot

Tilaisuuden järjesti Valonian Saaristomeren rannikon pienvedet -hanke ja Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto.

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755