Rannikon pienvesien ja suojaisten lahtien kunnostus -webinaarissa 20.4.2021 alan asiantuntijat eri organisaatioista kertoivat pienvesien kunnostuksista- ja hoidosta. Lisäksi käsiteltiin kalataloudellisia hoitotoimia sekä rannikon vesistöjen monimuotoisuutta. Webinaarissa esiteltiin toteutuneita hankkeita ja rannikkovesien kunnostusverkostoa.

Kenelle

Kaikille rannikkovesien kunnostuksista kiinnostuneille asiantuntijoille, viranomaisille, yhdistysaktiiveille ja muille toimijoille.

Esitysten materiaalit (pdf)

Miten flada kannattaa kunnostaa?
Anette Bäck, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut

Haukikosteikkojen monet hyödyt
Janne Antila, kalatalousasiantuntija, Suomen Vapaa-ajan kalastaja

Rannikkovesien kunnostusverkosto
Sini Olin, Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rannikon kalataloudellisilla kunnostuksilla tuetaan kalojen lisääntymismahdollisuuksia
Sanna Kuningas, tutkija, Luonnonvarakeskus

Saaristomeren rannikon pienvedet: monimuotoisuus, tila ja kunnostustarpeet
Janne Tolonen, vesiasiantuntija, Valonia

Matalan lahden kokeellinen kunnostusprojekti osana Rannikko-LIFEhanketta – Vesikasvien niitot Hangon Täktominlahdella
Anna Arnkill, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut

Lisätiedot

Tilaisuuden järjesti Valonian Saaristomeren rannikon pienvedet -hanke ja Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto.

Jussi Aaltonen

vesiasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesiasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755