Luonnon tila on hälyttävä niin maan päällä kuin sen alla: elintilan häviäminen, ympäristömyrkyt ja ilmastonmuutos ovat ajaneet hyönteiset ja maaperän mikroeliöt ahtaalle. Isossa mittakaavassa tilanteen korjaaminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja poliittisia päätöksiä, mutta oman pihan tai parvekkeen hoidossa tekemilläsi valinnoilla voit vaalia lähiluonnon hyvinvointia.

Viime viikkojen poikkeustilan aikana kotipihan ja lähiluonnon merkitys on kasvanut monen arjessa. Tilanteen vakavuudesta huolimatta voi ainakin iloita siitä, että vallitsevat rajoitukset osuivat puutarhakauden alkuun. Keväiset kelit ja kotonaoloajan voikin käyttää hyödyksi rakentamalla omasta pihasta luonnon monimuotoisuutta edistävän keitaan. Pienetkin pihat tarjoavat tärkeitä elinympäristöjä eliöille ja hyönteisille ja usean pihan verkostot muodostavat laajempia kokonaisuuksia ja ekologisia käytäviä. Kaupunkiympäristössä myös parvekeviljelmät voivat tarjota pölyttäjille arvokkaan levähdyspaikan ja aterian.

Monimuotoinen piha voi olla varsin helppohoitoinen – nurmikon ajamatta jättäminen on jo itsessään ekoteko. Hallitun hoitamattomuuden periaatteen mukaisessa pihassa istutukset suunnitellaan niin, että kasvillisuuden luontainen kehitys vähentää hoitotarvetta. Monivuotiset kasvit helpottavat pihan ylläpitoa ja tarjoavat samalla hyönteisille ravintoa ja suojaa myös talveksi. Istuta siis pihallesi uusi puu tai pensas. Suosi istutuksissa pölyttäjille mieluisia, eri aikoihin kukkivia kotimaisia kasveja sekä syötäviä marjoja, hedelmiä ja siemeniä tuottavia lajeja.

Myös lahopuut tarjoavat arvokkaita elinympäristöjä eliöille – älä siis siivoa pihaasi liian huolellisesti. Jos pihaa kuitenkin on tarve siistiä, voi syntyvän kasvisilpun hyödyntää istutusten katteena. Kasvipeitettä ja katteita suosimalla ja maan muokkaamista välttämällä eloperäinen aines lisääntyy ja maaperän mikrobitoiminta paranee pikkuhiljaa. Katteet myös sitovat kosteutta maahan kasvien käyttöön, vähentäen samalla eroosiota ja ei-toivottuja valumia.

Keidasmaisuutta pihaan voit tuoda tekemällä sammakoiden ja vesihyönteisten iloksi lammikon tai juoma- ja kylpypaikan linnuille. Hyönteishotelli tai linnunpönttö on helppo nikkaroida vaikka yhdessä lasten kanssa. Ohjeet hyönteishotellin rakentamiseen sekä muita pölyttäjäystävällisiä vinkkejä löydät esimerkiksi YLEn Pelasta Pörriäinen -kampanjasta.

Anna von Zweygbergk

ilmastoasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: