Päästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta millä toimilla todella on merkitystä? Onko sähköauto ekoteko ja millainen on tavallisen autoilijan hiilijalanjälki? Liikkumisen päästöjä voi vähentää varmimmin jättämällä auton kotiin, mutta usein se ei ole vaihtoehto. Kauppaan on päästävä, lapset vietävä harrastuksiin ja työmatka voi venyä tunteihin julkisia käyttäen.

Valot päälle! on vuonna 2016 julkaistu puolueeton kirja päästöjen vähentämisestä sekä energian kytkeytymisestä tavallisen ihmisen elämään. Kirjan pohjalta on julkaistu laskuri, jolla kuka vain voi arvioida auton valinnan vaikutuksia omiin päästöihinsä. Lataa kirja ilmaiseksi osoitteesta valotpaalle.fi, josta myös laskuri löytyy. Kirjan kirjoittamisen on rahoittanut Tiina ja Antti Herlinin säätiö.

Autoilusta aiheutuu keskimääräisellä bensa-autoilijalla kaksi tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Kaikki kulutuksen päästöt ovat 10 tonnia vuodessa suomalaista kohden, josta liikkuminen lohkaisee leijonanosan. Käyttövoiman valinnalla on siis vaikutusta.

Vaihtoehtoina fossiilisille polttoaineille laskuri arvioi kaasun, korkeaseosetanolin, uusiutuvan dieselin, sähköauton sekä ladattavan hybridin päästöjä sinun valitsemallasi vuosittaisella ajomäärällä. Laskentaan vaikuttaa moni asia, esimerkiksi akkujen valmistuksen päästöt Aasiassa tai uuden akun hankkiminen kerran sähköauton elinkaaren aikana.  Kaikki laskurin tekemät oletukset ovat luettavissa avoimesti ja laskentaoletuksia ovat olleet kommentoimassa alan asiantuntijat.

Päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ovat ensi sijassa poliittisten päättäjien ja julkisen sektorin vastuulla. Laskuri osoittaa, että fossiilisten polttoaineiden päästöt autoilussa on mahdollista vähintäänkin puolittaa. Osa vaihtoehdoista on jo nyt fossiilisia edullisempia ja uusien käyttövoimien hinnoittelu ja infra kehittyvät vauhdilla. Testaa itse, mikä vaihtoehto olisi sinulle vähäpäästöisin!

Vinkin laati Valot päälle! -kirjan kirjoittaja, DI Tuomas Vanhanen