Puilla ja kasveilla on tärkeä rooli taistelussa ilmastokriisiä vastaan – ne sitovat tehokkaasti hiiltä ilmakehästä. Tämän merkittävän tehtävän lisäksi niiltä on tutkimuksissa löydetty yllättäviäkin ominaisuuksia, joista hyötyvät myös ihmiset ja eläimet: puut ja kasvit pystyvät omalla tavallaan oppimaan, muistamaan ja kommunikoimaan.

Mekanismit toimintojen takana ovat hyvin erilaisia kuin ihmisillä. Puut viestivät kemikaalien avulla esimerkiksi uhkaavista tilanteista kuten toukkainvaasiosta. Puun erittämä kemikaali tavoittaa muut kasvit, jotka alkavat tuottaa kemikaaleja suojautuakseen. Linnutkin osaavat tulkita puiden kemikaalisignaaleja ja suunnistavat niiden avulla toukkaisen puun luo syömään.

Puiden ja kasvien erittämien kemikaalien arvellaan olevan yksi syy siihen, miksi metsässä olo helpottaa stressiä ja rauhoittaa mieltä. Suomessa ollaan siitä onnekkaassa asemassa, että lähimpään metsään on aina kohtuullisen lyhyt matka – ota kiireen keskellä aikaa metsäkävelylle ja havainnoi, miten luonnossa liikkuminen vaikuttaa olotilaasi.

Puut ja erilaiset istutukset ovat oiva keino kaupunki-ilman ja viihtyisyyden parantamiseen niin omalla tontilla kuin yleisillä alueillakin. Sisätiloissakin kasveista voi olla monelaista hyötyä niiden tarjoaman silmänilon lisäksi. Esimerkiksi toimistoissa on havaittu kasvien lisäävän työntekijöiden keskittymiskykyä, tehokkuutta ja työviihtyisyyttä. Vakavia sisäilmaongelmia ei tietystikään voi kasvien avulla korjata, mutta huonekasvit voivat toimia apukeinona ilmanlaadun parantamiseen: ne tuottavat happea, haihduttavat kosteutta ja niiden biologiset prosessit ja juuriston bakteerit hajottavat monia haitallisia aineita, joita huoneilmaan syntyy kalusteista, pesuaineista tai lattiamateriaaleista. Kasvit pystyvät myös hävittämään mikrobeja ja homeitiöitä ympäröivästä ilmasta.

Puut ja kasvit eivät tarvitse ihmistä menestyäkseen, mutta ne ovat elintärkeitä ihmiselle. Kun huolehdit kasveista, huolehdit siis samalla ihmisten hyvinvoinnista ja elinolosuhteistamme.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: