Seitsemän kunnan (Turku, Salo, Naantali, Parainen, Lieto, Paimio ja Somero), Valonian ja KEINO-osaamiskeskuksen yhteistyönä järjestettiin keskustelutilaisuus EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin tuomista muutoksista ajoneuvo-, kuljetus- ja leasinghankintoihin sekä yritysten valmiuksista vastata direktiivin vaatimuksiin. Tilaisuudessa oli paikalla kuntien edustajia sekä Varsinais-Suomen alueella toimivia ajoneuvo- ja kuljetusalan yrityksiä ja järjestöjä.

Markkinavuoropuhelutilaisuudessa etsittiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

Millaisia ajoneuvo- ja kuljetuspalveluja kunnat jatkossa tarvitsevat?
Miten yritykset pystyvät päivittämään kalustoaan niin, että ne vastaavat kuntien direktiivin mukaisiin hankintatarpeisiin?
Missä mennään kansallisen lainsäädännön valmistelussa?

Yhteenvetoa käydystä keskustelusta:

  • Havaittiin latausinfran kehittämiseen selkeä tarve. Kehittämistä tulee tehdä laajapohjaisessa yhteistyössä. On otettava huomioon sähköverkkojen tilanne sekä kalustoon ja sijainteihin liittyvät tarpeet.
  • Koska vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintahinta on korkea, tulee pyrkiä mahdollisimman korkeaan käyttösuoritteeseen, sillä käyttökustannukset ovat matalat. Kuljetustarpeiden yhdistely ja erilaiset alustaratkaisut ovat tässä tärkeässä roolissa.
  • Seurataan kansallisen lainsäädännön varmistumista. On kuitenkin tärkeää alkaa ennakoida muutosta jo nyt, sillä suunta päästöttömiin ajoneuvoihin on selvä.
  • Jatketaan vuoropuhelua eri ajoneuvotyyppeihin liittyen ja erityisesti hankintoja valmisteltaessa.

Esitykset

Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi pähkinänkuoressa

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Taneli Varis, Motiva
Puheenvuorossa Taneli Varis esittelee EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin (CVD) pähkinänkuoressa.

Katsaus tuleviin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoihin Varsinais-Suomessa

Riikka Leskinen, toimialapäällikkö, Valonia / alueellinen muutosagentti, Keino-osaamisverkosto
Lyhyt katsaus ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoihin Varsinais-Suomessa.

Direktiivin toimeenpano hankintayksikön näkökulmasta (Turku)

Tapani Järvinen, Turun kaupunki
Puheenvuorossa tarkasteltiin, miten puhtaiden ajoneuvojen direktiivin toimeenpano tapahtuu Turun kaupungissa ja miten se tulee vaikuttamaan kaupungin hankintoihin.

Direktiivin toimeenpano hankintayksikön näkökulmasta (Salo)

Tanja Ahola, Salon kaupunki
Tanja Ahola esittelee puheenvuorossaan, miten CV-direktiivi vaikuttaa Salon kaupunkiin hankintayksikkönä.

Lisätiedot

Tilaisuus järjestettiin kuntien ja Valonian yhteistyönä, osana Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen KEINO-osaamiskeskuksen alueellista työtä.

Valtteri Moilanen

Valtteri toimi Valonian viestintäharjoittelijana erityisesti kestävän liikkumisen teemoissa vuonna 2020.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995