Lounais-Suomen alueelle laadittiin syksyllä 2020 selvitys proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen potentiaalista alueella. Selvitykseen liittyen järjestettiin webinaari 4.12.2020, jossa esiteltiin selvityksen havaintoja ja kuultiin kommenttipuheenvuoroja eri toimialoilta. Näkemyksiään alan tilanteesta, kehitystarpeista ja -näkymistä olivat kertomassa niin maanviljelijä kuin myös esimerkiksi julkisen ruokahuollon edustaja.

MTK:n kommenttipuheenvuoro
selvityksen aiheesta ja tarpeesta

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Terhi Löfstedt, MTK Varsinais-Suomi
MTK:n edustaja avaa webinaarin puheenvuorollaan, jossa summataan selvityksen aiheen merkitystä Lounais-Suomelle.

Selvitys proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen potentiaalista Lounais Suomessa


Lataa esitysmateriaali (pdf)

Anna Kortesoja, vanhempi asiantuntija, Gaia Consulting Oy
Puheenvuorossa Anna Kortesoja summaa laaditun selvityksen taustoja sekä keskeisiä havaintoja.

Ruoantuottajan kommenttipuheenvuoro

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Olli-Pekka Ruponen, maanviljelijä, Toivon Tila, Salo

Puheenvuorossa Olli-Pekka Ruponen summaa proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen tehostamisen potentiaalia ruoantuottajan näkökulmasta.

Julkisen ruokahuollon kommenttipuheenvuoro

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Sanna Malaska, palvelujohtaja, Arkea

Puheenvuorossa Arkean palvelujohtaja Sanna Malaska kertoo julkisen ruokahuollon nykytilasta, kehityksestä ja tulevaisuuden tarpeista kasviproteiineihin liittyen.

Teollisuuden kommenttipuheenvuoro

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Ulf Jahnsson, alkutuotannosta vastaava johtaja, HKScan

Puheenvuorossa Ulf Jahnsson summaa, miltä kasviproteiinien tilanne ja tulevaisuuden tarve näyttää teollisuuden näkökulmasta.

Kuluttajatutkimuksen kommenttipuheenvuoro

Lataa esitysmateriaali (pdf)

Antti Isokangas, kehityspäällikkö, Makery Oy

Puheenvuorossa Makery Oy:n kehityspäällikkö Antti Isokangas summaa kasviproteiineihin liittyviä kuluttajanäkemyksiä, toiveita ja trendejä.

Selvitys ja tilaisuus on toteutettu osana Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta. Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Circwaste-logo ja EU-lippu

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen