Monelle jokavuotinen luonnon havainnointi ja kevätseuranta on rutiinia, mutta tiesitkö, että kansalaisten luontohavaintoja käytetään myös tutkimuksen, opetuksen ja viranomaistyön tukena? Esimerkiksi Luontoliiton Kevätseurantaan tallennetut tiedot siirtyvät myös Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan. Eri mobiilisovellusten ja sivustojen myötä omaan luontoharrastukseen voi saada uusia ulottuvuuksia ja samalla tuottaa arvokasta tietoa.

Suomen lajitietokeskus kerää lajitietoa yhtenäiseksi, avoimeksi kokonaisuudeksi. Laji.fi -sivustolla on kattavasti tietoa lajeista ja lajien esiintymisestä. Sivulla voit selata havaintoja tai tallentaa omat havaintosi. Sivustolla on myös Oma Vihko -palvelu, jolla voit pitää havaintopäiväkirjaa joko omaksi iloksesi tai luovuttaa tiedot myös tutkimuksen käyttöön.

Lajien tunnistamiseen ja havaintojen tallentamiseen on olemassa myös mobiilisovellus iNaturalist, jonka avulla havaintoja voi helposti jakaa myös muiden luontoharrastajien kanssa. Tallennetut tiedot siirtyvät myös Suomen lajitietokeskuksen tietokantaan. Sovellus auttaa tunnistamaan kuvan perusteella eliölajin, muut käyttäjät voivat myös kommentoida ja auttaa tunnistamisessa. iNaturalistissa on tietoa kaikista lajiryhmistä ja valtavasti havaintotietoa ympäri maapalloa.

Vieraslajit.fi-sivusto auttaa tunnistamaan ja torjumaan vieraslajeja. Sivulla on tietoa kasveista, eläimistä ja muista eliölajeista, jotka ovat levinneet luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolelle ihmisen myötävaikutuksella. Monet vieraslajit aiheuttavat haittaa alkuperäislajistolle ja luonnon monimuotoisuudelle. Havainnot vieraslajien esiintymisestä ovat erityisen tärkeitä – niiden avulla voidaan kohdentaa torjuntatoimenpiteitä. Torjunnassa on parhaat mahdollisuudet onnistua, kun uusien esiintymien kimppuun päästään nopeasti.

Vesistötietoa voit tallentaa Järvi-meriwiki-palveluun. Perusta esimerkiksi mökkirantaan havaintopaikka, josta voit helposti mitata esimerkiksi veden lämpötilaa, vedenkorkeutta, levätilannetta ja näkösyvyyttä.  Tietoja ja valokuvia tallennetaan palveluun helposti Havaintolähetti-sovelluksella. Kala- ja rapulajitietoa voi tallentaa Järvi-meriwikin lisäksi Luonnonvarakeskuksen Kalahavainnot-sivustolle.

Tarjolla on myös erillisiä sivustoja tietyille lajiryhmille. Lintuhavaintoja voi tallentaa BirdLife-Suomen Tiira-lintutietopalveluun. Vasta julkaistu raportti Linnuston tila Suomessa on hieno esimerkki harrastajien keräämän tiedon hyödyntämisestä.

Lue lisää

Bird Life Suomen mediatiedote 4.3.2021 ” Suomen linnut vähenevät – luontokato on pysäytettävä”

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: