Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2020 perustuu yhteistyössä toteutettaviin toimenpiteisiin, joilla vaikutetaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen koko maakunnan alueella.  Yhteisen ohjelman ja Valonian avulla kunnat pystyvät paremmin ja edullisemmin edistämään kestävää kehitystä sekä palvelemaan kuntalaisiaan ja sidosryhmiään.

OHJELMA2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi -toimeenpano-ohjelmassa on viisi painopistealuetta, jotka sisältävät tavoitteita. Valonia toteuttaa painopisteiden tavoitteita yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa, jolloin Valonia antaa tukea ja asiantuntija-apua sekä kehittää tarpeeseen sopivia työkaluja. Keskeistä tavoitteiden toteuttamisessa on
kuitenkin laaja toimijoiden joukko. Aktiivinen osallistuminen ja yhteistyö mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen. Painopistealueita toteutetaan hankerahoituksen avulla, jolloin saadaan kaivattua lisäresurssia tavoitteiden toteuttamiseen. Kuntien ja muiden tahojen osallistumismaksu toimii hankkeiden perusmaksuosuutena ja näin mahdollistaa hankehaun. Painopistealueet luovat kunnille, yrityksille ja muille toimijoille mahdollisuuden sekä puitteet profiloitua laajasti kestävän kehityksen edelläkävijänä.

Painopistealueet ovat:

  • Julkinen sektori edelläkävijänä
  • Vastuullinen yritystoiminta, vihreä yrittäjyys
  • Kestävä yhdyskuntarakenne, resurssitehokkaat ja vähähiiliset alueet
  • Osallistuva ja vastuullinen asuminen
  • Laajapohjainen ympäristönlukutaito

Lataa tästä (pdf)

Ohjelma2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edellävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015–2020

Ohjelman seurantaraportti 2015-2017

Lisätiedot

Päätoimittaja: Jaana Itälä-Laine
Valokuvat: Valonian arkisto
Taitto: Laura Sarlin

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.