Valonian julkaisema Ilmastokirittäjät-oppimateriaali edistää nuorten osallisuutta kotikaupungin ilmasto- ja kestävän kehityksen päätöksenteossa.

Nuoret kokevat kuntien ja valtion ilmastotoimet kiireellisinä ja kaipaavat selkeitä kanavia keskusteluun päättäjien kanssa sekä tietoa omista vaikuttamisen mahdollisuuksista. Samaan aikaan kunnissa on tarve saada eri ikäisiä kuntalaisia osallistumaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ilmastokirittäjät-malli tuo vaikuttamisen keinot lähemmäs nuoria ja edistää dialogia nuorten ja päättäjien välillä.

Ilmainen oppimateriaali sopii monialaiseen yhteiskunnalliseen opetukseen

Materiaali on ilmaiseksi kaikkien hyödynnettävissä osoitteessa valonia.fi/ilmastokirittajat. Se sopii käytettäväksi 15–18-vuotiaiden opetuksessa sekä nuorille suunnatussa järjestötoiminnassa yhteyksissä, joissa ilmastonmuutosta käsitellään ennen kaikkea yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Mallia voi soveltaa koskemaan esimerkiksi yhteiskuntaopin ja luonnontieteen, mutta myös viestinnän ja mediakasvatuksen teemoja.

”Kouluissa etsitään parhaillaan tapoja osallistua käytännön vaikuttamistyöhön ilmastoasioissa. Ilmastokirittäjät-malli on erinomainen esimerkki tällaisesta toiminnasta”, kommentoi ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari Biologian ja maantieteen opettajien liitosta.

Malli todettiin toimivaksi Salossa nuorten ja päättäjien kokeilussa

Toimintamallia testattiin syksyllä 2019 Salossa. Ryhmässä oli mukana 14 nuorta ja kahdeksan kuntapäättäjää. Kolmen tapaamiskerran aikana järjestettiin kaupunkikävely pienryhmissä, yhteisiä asiantuntijaluentoja muun muassa ilmastotieteestä, kaupunkiarkkitehtuurista ja julkisista hankinnoista sekä työpajoja. Viimeisellä kerralla keskityttiin Salon kaupungin ilmastotoimiin ja nuorten vaikutuskanaviin. Kolmen tapaamisen jälkeen kerätty palaute vahvisti, että kokeilulle oli kysyntää ja malli on mielekäs työkalu myös muihin kuntiin.

”Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat nykypäivän tärkeimpiä teemoja. Kokeilu antoi itselleni runsaasti opettavaa ja kiinnostavaa tietoa ja inspiroi jatkamaan ilmastoasioiden kanssa myös tulevaisuudessa. Pienilläkin asioilla voi olla vaikutus!” summaa kokeiluun osallistunut abiturientti Vilma Vaarapuro Salon lukiosta.

Kuntien ilmasto-ohjelmat ovat hyvä sauma tarjota nuorille osallistumisen paikkoja

Monissa kunnissa tehdään tai päivitetään parhaillaan ilmasto-ohjelmia, joissa määritellään ilmastotyön raamit tuleville vuosille. Jotta ohjelmiin sitoudutaan, on niiden suunnitteluvaiheeseen syytä pyytää myös eri-ikäisten kuntalaisten panosta.

”Kirittäjät-tapaamisissa vahvistui käsitys siitä, kuinka tärkeää on saada nuorten ääntä kuuluviin päätöksenteossa, ja toisaalta terävöittää viestintää kaupungilta nuorille. Nuorilla on valmiutta muutokseen ja paljon ideoita vähäpäästöisen ja kestävän arjen ratkaisuihin. Jatkossa lisäämme nuorten ja muiden kuntalaisten osallisuutta esimerkiksi Salon ilmasto-ohjelman päivitystyössä”, kertoo Salon kaupungin ympäristöinsinööri Riitta Saari.

Ilmastokirittäjät-malli ja kokeilu järjestettiin Valonian Nuoret ilmastotyön ja kestävän kehityksen kirittäjinä -hankkeessa, joka rahoitettiin ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta.

Lisätiedot

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Tilaa Valonian mediatiedotteet sähköpostiisi