Joulu on jo nurkan takana ja sen myötä edessä myös jokavuotinen pulma: miten hankkiutua eroon jouluruokien valmistuksessa syntyvästä rasvasta? Mieli tekisi kenties kaataa se lavuaariin, mutta sitä ei kannata tehdä – rasvatukos on yleisin viemäritukoksen syy. Erityisesti talvella viemärissä oleva rasva voi vähitellen jähmettyä läpipääsemättömäksi möykyksi, joka voi aiheuttaa viemäririkkoja ja jäteveden ylivuotoja. Jokaisen viemärin käyttäjän on tärkeää huolehtia oikeasta viemärietiketistä.

Älä päästä rasvaa lainkaan viemäriin ja kerää rasva talteen jo keittiössä. Jos rasvaa ei enää voi käyttää uudelleen, imeytä se paperiin ja hävitä bio- tai sekajätteen mukana. Kaikki ruoantähteet kannattaa kerätä jo lavuaarissa talteen esimerkiksi sihdin avulla. Pehmeät ruoantähteet eivät välttämättä tuki viemäriä, mutta ovat viemäriverkoston sivuputkissa liikkuville rotille herkkua ja siten edistävät rottayhdyskuntien lisääntymistä.

Erityisesti talvella viemärin ja jätevedenpuhdistamojen toimintaa haittaavat viemäriin ulkopuolelta vuotavat viileät vedet. Viileä jähmettää jätevesissä olevaa rasvaa ja siten aiheuttaa hyvin vaikeasti aukaistavia tukoksia. Pahimmillaan viemärin jätevedet vuotavat ylivuotoina viemärin ulkopuolelle. Kunnalliset viemäriverkostot ovat pääsääntöisesti melko huonossa kunnossa ja niiden korjaustahti on hidasta. Siksi on tärkeää, että jokainen viemäriverkoston asiakas hoitaa osansa, eikä laita viemäriin mitään sinne kuulumatonta.

Huolehdi viemärin kunnosta omassa kodissasi. Reagoi heti, jos viemäri vetää huonosti, haisee epämiellyttävältä, pitää outoa ääntä tai jos lattiakaivon ja wc-pytyn vedenpinta nousee usein. Älä käytä tukosten avaamiseen voimakkaita liuottimia, vaan esimerkiksi etikkaa ja soodaa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä kiinteistöhuoltoon. Tonttijätevesiviemäri, joka liittää kiinteistön viemärin vesihuoltolaitoksen runkoviemäriin, on kiinteistön omistajan vastuulla, ja sen kunnosta on huolehdittava säännöllisesti.

Toimimalla oikein estät viemärin tukkeutumisen ja ylläpidät osaltasi toimivaa jätevesihuoltoa.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369