Noin viidennes Suomessa syntyvistä hiilidioksidipäästöistä aiheutuu liikenteestä ja liikenteen osuudesta lähes 60 % syntyy henkilöautoilusta. Sekä kansallisesti että kansainvälisesti liikenteen päästöjä on välttämätöntä pienentää osana ilmastonmuutoksen hillintää. Henkilöauto on kuitenkin monelle arjessa välttämätön kulkuneuvo, eikä sähkö- tai kaasuauto ole vielä jokaiselle autoilijalle mahdollinen valinta. Bensiini- ja dieselauton omistajakin voi kuitenkin vaikuttaa ajon aikaisiin päästöihin.

Nykyaikaiset polttoaineen suorasuihkutuksella tai -ruiskutuksella toimivat bensiini- ja dieselmoottorit mahdollistavat polttoaineen säästämisen moottorijarrutuksen avulla. Moottorijarrutuksen aikana polttoainetta ei kulu lainkaan. Moottorijarrutuksessa auton moottori katkaisee automaattisesti polttoaineen syötön silloin, kun auton vauhtia alennetaan vapauttamalla jalka kaasulta vaihteen ollessa yhä kytkettynä esimerkiksi liikennevaloja lähestyttäessä. Vauhdin hidastuessa ja moottorin pyörimisnopeuden alentuessa 1500–2000 kierrokseen minuutissa vaihdetaan edelleen pienemmälle vaihteelle.

Esimerkiksi pitkät ja riittävän jyrkät alamäet sekä moottoriteiden liittymät ovat sellaisia osuuksia, joista voi muodostua jopa kilometrin mittaisia yhtäjaksoisia moottorijarrutusjaksoja. Luonnollisesti päästöjä syntyy ja myös rahaa kuluu sitä vähemmän, mitä enemmän näitä kulutuksettomia kilometrejä sisältyy ajettuun kokonaismatkaan. Moottorilla jarruttaminen säästää myös auton jarruja, kun jarrujen käyttö vähenee moottorin avulla hidastettaessa. Sopivissa olosuhteissa säästävään ajoon voi hyödyntää myös vapaalla liukumista eli antaa auton kulkea tyhjäkäynnillä vauhdin hidastumatta, sekä yhdistellä vapaata liukua ja moottorijarrutusta.

Auton hetkellistä kulutusta ja pidemmän matkan keskikulutusta kannattaa seurata auton ajotietokoneesta. Ajotietokoneen avulla voi myös helposti todentaa säästeliään ajotavan vaikutuksen keskikulutukseen ja toisaalta arvioida oman nykyisen ajotavan vaikutusta polttoaineen kulutukseen. Ennakoiva ajotapa kulkee käsi kädessä polttoaineen kulutuksen sekä päästöjen vähentämisen kanssa ja lisää liikenneturvallisuutta.

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: