Kiertotaloudessa on yksinkertaisesti kyse siitä, että mitään ei tuhlata ja siirrytään pois tuotteiden sekä materiaalien kertakäytöstä. Kiertotalous liittyy kaikkeen toimintaan yhteiskunnassa ja näin ollen kaikkien on opittava toimimaan uudella tavalla.

Myös yksittäisen ihmisen valinnoilla on merkitystä. Suomalaisten ilmastopäästöt syntyvät pääosin asumisesta, liikkumisesta, ruoasta sekä muista kulutusvalinnoista ja näissä teemoissa on samalla myös suurimmat kiertotalouden vaikuttamisen paikat. Asumisen suhteen tulisi pohtia esimerkiksi sitä, onko asunto oikein mitoitettu, ovatko tilat mahdollisesti monikäyttöisiä, millaisia energiaratkaisuja on käytössä ja mahdollistaako asuinpaikka kestävien liikkumismuotojen käytön. Liikkumiseen liittyen voit pohtia, olisiko sinun mahdollista liikkua enemmän lihasvoimin, julkisella liikenteellä tai yhteiskäyttöisin kyydein? Voisiko auto kulkea uusiutuvilla polttoaineilla? Ruokaostoksilla tulisi suosia kestävästi tuotettua ja kasvispainotteista ruokaa. Suunnittele viikon ruokalista niin, että minimoit ruokahävikkiä.

Kiertotalous tarkoittaa erilaisten tuotteiden vuokrauksen, uusiokäytön, huoltamisen, korjaamisen ja kierrättämisen palveluiden lisääntymistä. Kiertotalouden mukaisissa kulutusvalinnoissa ostetaan harkiten ja laatua, jaetaan sekä ostetaan mahdollisimman paljon palveluita fyysisen tuotteen omistamisen sijaan.

Yksittäinen kuluttaja ei koskaan toimi pelkästään oman kotitaloutensa piirissä. Ihmisillä on kulutusvalinnoillaan mahdollisuus vaikuttaa yritysten toimintaan ja tarjontaan. Taloyhtiöiden asukkaat voivat nostaa keskusteluun yhtiöön linkittyviä kiertotalouden asioita esimerkiksi energiaan, asukkaiden kestävän liikkumisen tukemiseen ja mahdolliseen tilojen yhteiskäyttöön liittyen. Näitä sekä esimerkiksi ruokahuoltoon liittyviä asioita voit edistää myös työpaikoilla sekä muun muassa oppilaitoksissa.

Omaan kuntaan ja maakuntaan liittyviin asioihin voit vaikuttaa äänestämällä, mutta asioita voi nostaa julkiseen keskusteluun myös vaalien välillä. Ota selvää, ovatko kuntasi päättäjät perillä kiertotalouden vaikuttamisen paikoista. Kuntapäätöksillä vaikutetaan jokaisen kuntalaisen elinympäristöön ja siihen, kuinka helppoa yksittäisen ihmisen on tehdä kiertotaloutta tukevia valintoja.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: