Suuremmissa kaupungeissa on mahdollista tankata bio- tai maakaasua ja kaasun jakeluverkosto laajenee jatkuvasti. Useilla automerkeillä on erimallisia kaasuautoja kuluttajakäyttöön, eikä niiden käyttö tai hankintahintakaan juuri poikkea bensiiniautoista. Käytettyjäkin kaasuautoja on saatavana kohtuullisesti, sillä esimerkiksi Ruotsissa kaasulla on ajettu jo pitkään.

Autot ovat niin sanottuja bifuel-malleja, joista löytyy sekä kaasu- että bensiinitankki. Toimintamatka uusissa kaasuautomalleissa on noin 500 km ja autoon voi tankata myös bensiiniä, jos kaasutankkausasemaa ei ole lähettyvillä. Varsinais-Suomessa kaasutankkausasemia on Turun satamassa, Raision Ikeassa sekä Salon Piihovissa. Turun seudulle on tulossa kolme asemaa lisää. Esimerkiksi Skoda Octavian kaasufarmarin ajaminen biokaasulla tulee noin kolmanneksen bensiinikäyttöistä halvemmaksi.

Bensiinikäyttöinen auto voidaan muuntaa kaasutankkaukseen sopivaksi, jolloin siihenkin voi tankata sekä kaasua että bensiiniä. Jälkiasennettuna kaasutankki sijoitetaan yleensä tavaratilaan, jonka tilavuutta muutostyöt vähän pienentävät. Konvertion hinta liikkuu muutamassa tuhannessa eurossa ja auto pitää katsastaa muutoksen jälkeen.

Biokaasu on hieman maakaasua kalliimpaa, mutta sen kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 85 % vähäisemmät kuin bensiinillä. Fossiilisen maakaasunkin päästöt ovat noin 25 % bensiiniä alhaisemmat. Biokaasua tuotetaan kotitalouksien, kauppojen ja teollisuuden biohajoavista jätteistä sekä lannasta ja jätevesilietteestä. Liikenteessä kaasusta syntyy myös merkittävästi vähemmän typenoksideja ja pienhiukkasia, jotka aiheuttavat hengityselinoireita erityisesti astmaatikoille, lapsille ja vanhuksille.

Yritykset ja kunnat ovat alkaneet priorisoida vähähiilisempiä käyttövoimia kilpailuttaessaan kuljetuksia. Biokaasu soveltuu raskaidenkin ajoneuvojen käyttöön, esimerkiksi McDonald’sin raaka-aineet kuljetetaan jatkossa Suomessa biokaasulla. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hankkimissa jätteenkuljetuspalveluissa siirrytään Raisiossa ja Naantalissa biokaasuautojen käyttöön vuoden 2020 aikana.

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986