Tehokkaat ja kohdennetummat vesiensuojelutoimenpiteet ovat uusimpien tutkimustulosten mukaan entistäkin tärkeämpiä, jotta vähennetään myös metsätaloustoiminnoista aiheutuvia haitallisia vesistövaikutuksia. Vesistövaikutusten lisäksi metsätaloudessa on myös varauduttava muuttuvaan ilmastoon, sään ääri-ilmiöihin sekä toimittava luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämiseksi. Uutta tutkittua tietoa voidaan käyttää uusien säädösten ja erityisesti toimintatapojen laatimisessa. Toimijakentän osaamisen vaaliminen on tärkeässä roolissa, että tutkittua tietoa saadaan välitetty eri toimijoille ja siten myös metsänomistajille.

17.2.2021 järjestetyssä verkkokoulutuksessa paneuduttiin metsätalouden vesistövaikutuksiin sekä vesiensuojeluun suunnittelusta toteutukseen asiantuntijaluentojen avulla. Lisäksi kuultiin mitä lainsäädäntö, sertifiointi sekä vesienhoidon suunnittelu edellyttävät metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiltä. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä metsäalan toimijoiden valmiuksia huomioida vesiensuojelu paremmin toiminnassaan. 

Verkkokoulutukseen osallistui hyvin laaja joukko metsäalan eri toimijoita suunnittelijoita, urakoitsijoita ja neuvontatyötä tekeviä sekä lisäksi viranomaisia ja muita metsien hoidosta vastaavia tahoja.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Valonia/Varsinais-Suomen liitto, Suomen Metsäkeskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Lounea.

Tilaisuuden esitykset ja materiaalit

Metsätalouden vesistökuormitus & Vesiensuojelun paikkatietoaineistoja ja työkaluja käytäntöön

Juha Jämsén (Suomen Metsäkeskus)

Lataa esitysmateriaali (PDF)

Metsätalous ja vesilaki

Maria Timonen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Lataa esitysmateriaali (PDF)

Vesienhoidon tavoitteet ja toimenpiteet metsätaloudessa

Sanna Kipinä-Salokannel / Anni Karhunen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Lataa esitysmateriaali (PDF)

Pienvedet ja niiden tunnistaminen

Janne Tolonen (Valonia)

Lataa esitysmateriaalit (PDF)

Metsätalouden ympäristötuki

Jarmo Uimonen (Suomen Metsäkeskus)

Lataa esitysmateriaali (PDF)

METSO-suojelu vesistöjen lähimetsissä

Iiro Ikonen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Lataa esitysmateriaali (PDF)

Metsäsertifiointi – PEFC Suomi

Auvo Kaivola (PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry)

Lataa esitysmateriaali (PDF)

Metsäsertifointi – FSC

Teemu Huikuri (FSC Suomi Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry)

Lataa esitysmateriaali (PDF)

Mihin metsätalouden vesiensuojelu ja tutkimus on menossa?

Leena Finér (Luonnonvarakeskus)

Lataa esitysmateriaali (PDF)

Kommenttipuheenvuoro – MTK

Markus Nissinen, (MTK-metsälinja)

Lataa esitysmateriaali (PDF)

Tilaisuudessa kysytyn Mentimeter-kyselyn tulokset

Vasempaan alalaitaan ilmestyy nuolet, joilla pääset eteenpäin vastauksissa.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755