Varsinais-Suomen kuntien johtoa ja asiantuntijoita eri sektoreilta kokoontuu keskustelemaan maakunnan liikenteen tulevaisuudesta perjantaina 24.5. Tilaisuus käynnistää liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyön, jota tehdään ensimmäistä kertaa koko maakunnan laajuisesti. Prosessiin halutaan osallistaa aiempaa laajemmin eri sektoreiden asiantuntemusta.

Suomi on sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä puolella vuoteen 2030 mennessä. Jotta tavoitteeseen päästään, tulee liikkumisessa tapahtua merkittävä murros kymmenessä vuodessa. Ilmasto- ja päästövähennyskysymykset ovat päivitystyön keskiössä, mutta myös liikkumisen sujuvuus on tärkeä näkökulma.

”Läheskään kaikkia liikkumista koskevia päätöksiä ei tehdä teknisen toimen alla, vaan esimerkiksi kouluverkolla ja maankäytön ratkaisuilla on pitkäkestoisia vaikutuksia asukkaiden mahdollisuuksiin liikkua kestävästi, terveellisesti ja turvallisesti. Tämän vuoksi halusimme kutsua kokoon eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan maakunnan liikenteestä”, kertoo erikoissuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Toimialojen sekä virkamiesten ja päättäjien välistä yhteistyötä halutaan vahvistaa

Tilaisuudessa järjestettävään paneelikeskusteluun osallistuu poliittisia päättäjiä sekä virkamiehiä eri puolilta maakuntaa: kaupunginhallitusten edustajat Jukka Vornanen Turusta, Heikki Wala Uudestakaupungista ja Tiina Perho Loimaalta sekä Salon johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola, Paraisten kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin sekä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan edustaja Laura Virtanen. Panelistit pohtivat yhdessä yleisön kanssa maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman haasteita ja mahdollisuuksia.

”Maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää suosia kestäviä liikennemuotoja päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Liikennettä tulisi suunnitella toimivan raideliikenteen, kuten nopeiden kaukojunayhteyksien, lähijunien ja ratikan varaan. Myös seudullisen pyörätieverkon kehittäminen on tärkää. Satamat ja niiden logistiikka ovat myös olennaisessa asemassa tulevaisuuden liikenneratkaisuissa. Huomioitavia näkökulmia on paljon ja siksi tarvitsemmekin laaja-alaisen joukon liikenneteeman äärelle”, kommentoi paneeliin osallistuva Turun kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jukka Vornanen.

Tilaisuus järjestetään osana Varsinais-Suomen Kumppannuusfoorumia yhteistyössä HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities -hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä eri kuntasektoreiden yhteiskehittämisellä sosiaalisten, terveydellisten sekä ympäristönäkökulmien parempaa huomioimista yhdyskuntasuunnittelussa. 

Lisätiedot

Mari Sinn
erikoissuunnittelija, liikennejärjestelmätyö
mari.sinn@varsinais-suomi.fi
045 807 8969
Varsinais-Suomen liitto

Marja Tommola
kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515
VALONIA – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Valonian logo