Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuus on edellytys elämälle maapallolla, mutta ihmisten aiheuttamien muutosten takia luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla. Keväällä 2019 julkaistu Kansainvälisen IPBES:n raportin mukaan luontokato etenee ennennäkemättömän nopeasti. Myös Suomessa joka yhdeksäs laji on uhanalainen Suomen lajien Punaisen listan mukaan.

Kaikkia tarvitaan mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Suomessa vastuu luonnonsuojelusta on jaettu muun muassa ympäristöministeriön, Metsähallituksen, ELY-keskusten ja kuntien välillä. Yksityiset maanomistajat voivat osaltaan edistää luonnonsuojelua vapaaehtoisesti myymällä tai rauhoittamalla alueita luonnonsuojelukohteiksi. Erityisesti tarvitaan suojelualueiden kytkeytyvyyttä toisiinsa sekä niiden lähialueiden suojelua.

Nyt on oivallinen hetki suojella yksityismailla olevia alueita, sillä vuoden 2022 loppuun asti on käynnissä ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriön toteuttama Luontolahja-kampanja. Kampanjan aikana kertyneet yksityisten henkilöiden ja yritysten suojelemat hehtaarit lasketaan yhteen ja valtio suojelee vastaavan määrän luontokohteita omilta mailtaan. Kampanjan aikana tehty suojelupäätös suojelee siis kaksinkertaisen määrän suomalaista luontoa!

Suojelukohteiksi kelpaavat kaikki kohteet, jotka täyttävät luonnonsuojelulain edellytykset luonnonsuojelualueen perustamiselle. Edellytyksenä voi muun muassa olla, että alueella on uhanalainen tai harvinainen eliölaji tai ekosysteemi, alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi (esimerkiksi keto, suoniitty tai metsälaidun) tai että alue on erityisen luonnonkaunis. Kaikki yksityiset maanomistajat, mukaan lukien yritykset voivat osallistua kampanjaan. Kampanjaan tarjotuista alueista ELY-keskukset perustavat pysyviä yksityisiä luonnonsuojelualueita.

Kampanjaan osallistuminen on helppoa! Ilmoita suojelukohteesi lomakkeella, joka löytyy ym.fi/luontolahja -sivuilta, niin ELY-keskuksen asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418