Ympäristöön liittyvästä päätöksenteosta ylivoimaisesti suurin osa tapahtuu kunnissa. Monia ympäristösuojelusta kiinnostuneita kiinnostaa, miten päätöksentekoon voi vaikuttaa. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri julkaisi vuonna 2019 verkosta löytyvän Luonnonsuojelijan vaikuttamisoppaan, jossa summataan vaikuttamiskeinoja erityisesti kunnallisessa päätöksenteossa. Oppaan on laatinut Jorma Mäntylä. 

Vaikuttamisesta kiinnostuneen kuntalaisen tai esimerkiksi yhdistyksen on tärkeää arvioida työhön käytössä olevat resurssit oikein, laatia vaikuttamissuunnitelma ja keskittää voimat ratkaiseviin päättäjiin sekä päätöksentekovaiheisiin, eli yleensä valmisteluvaiheeseen. Luonnonsuojelijan vaikuttamisopas kuvaa selkeästi päätöksentekoprosessin etenemisen, joka alkaa vireilletulosta ja päättyy täytäntöönpanoon. Oppaassa on taulukoitu tärkeät vaikutettavat tahot eri vaiheissa, esimerkiksi päätösvalmistelussa kunnanhallitus. Opas kertoo myös, mistä lobbauksessa on kyse. 

Päätöksentekoa tulee seurata, mikäli päätöksentekoon haluaa vaikuttaa alusta alkaen tehokkaasti. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Isommissa hankkeissa järjestetään julkisia kuulemistilaisuuksia, joihin jokainen voi osallistua. Aktiivisuus osallistumisessa ja esimerkiksi lausuntojen laatimisessa kannattaa, sillä vaikeneminen on monesti hyväksymisen merkki. Kuntalaisaloitteen voi tehdä kunnassa toimiva yhteisö, säätiö tai asukas. Mikäli aloitteen tekijöinä on vähintään 2 % kunnan asukkaista, on asia otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa. 

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jossa kaikki isommat päätökset hyväksytään. Perehdy päätösesitysten pääsisältöihin valtuuston kokouksen lähestyessä ja ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuihin, erityisesti ryhmänjohtajiin. Epävarmoissa tilanteissa lehtikirjoittelulla ja sosiaalisella medialla voi olla suurikin vaikutus. Ei-parlamentaarisilla vaikutusmenetelmillä, kuten mielenosoituksilla ja joukkovetoomuksilla, voi puolestaan herättää paljon huomiota tiedotusvälineissä.  

Päätösten seurantaa ei yleensä lueta osaksi päätöksentekoprosessia, mutta Luonnonsuojelijan vaikuttamisoppaassa painotetaan, että tehtyjen päätösten seurantaa ja arviointia on hyvin tärkeää pitää silmällä. Luontoon vaikuttavia päätöksiä aktiivisesti seuraamalla ja dokumentoimalla voi vaikuttaa ja antaa tietoa tulevaa päätöksentekoa silmällä pitäen. 

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija
anni.lahtela@valonia.fi
040 631 3856

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: