Suomessa järjestetään kuntavaalit 13.6. Etsitkö vielä ehdokasta? Kuntien kestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta voit kysellä ehdokkailta täsmäkysymyksiä, tarkistaa teemojen näkyvyyttä ehdokkaan profiilissa tai esimerkiksi vaalikonevastauksissa. Kukaan ei voi olla kaikesta perillä, mutta oheisen listan avulla voit pohtia, mitkä teemat olisivat juuri sinun arvomaailmasi kannalta kaikkein keskeisimpiä.

Luonnon monimuotoisuus

 • Miten pyrit osaltasi valtuustossa edistämään luonnon monimuotoisuutta ja luontokadon pysäyttämistä? Mitä ajattelet suojelualueiden lisäämisestä?
 • Miten näet kaavoituksen roolin luonnon monimuotoisuuden edistäjänä?
 • Miten kuntametsien käyttöä tulisi kehittää?
 • Mitä pyrit osaltasi valtuustossa tekemään rehevöitymisen vähentämiseksi ja lähivesistöjen tilan parantamiseksi?
 • Oletko sitoutunut varmistamaan kaikkien lasten tasavertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ympäristökasvatukseen?

Kiertotalous

 • Miten kunnissa voi nähdäksesi parhaiten edistää kiertotaloutta?
 • Millaisia asioita kunnan omissa hankinnoissa tulisi painottaa kiertotalouden vauhdittamiseksi? Miten esimerkiksi kunnan rakennushankkeita voisi kehittää kiertotalouden mukaisiksi?
 • Miten valtuutettuna tukisit kuntalaisten ja yritysten kiertotaloutta, esimerkiksi erilaisia jakamistalouden ratkaisuja?
 • Miten jätehuoltoa tulisi entisestään tehostaa ja kierrätysastetta nostaa?

Ilmasto

 • Mitkä ovat mielestäsi ensisijaiset keinot kunnan päästöjen vähentämiseen?
 • Miten edistäisit kestävää liikkumista kunnassasi? Millaista potentiaalia näet kevyen liikenteen, joukkoliikenteen ja uudenlaisten liikkumispalveluiden kehittämisessä?
 • Mitkä ovat parhaita keinoja vaikuttaa myös kuntalaisten, kunnan alueella toimivien yritysten sekä esimerkiksi taloyhtiöiden päästöihin?
 • Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät keinot sen varmistamiseksi, että siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan on reilu kaikille?

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä: valitse ehdokas, joka kykenee yhteistyöhön yli puoluerajojen. Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen edessä yhteistyökykyä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Näistä asioista keskustelemista ei kannata rajata vaalien aikaan, sillä työtä tehdään jatkuvasti ja näkökulmia on hyvä tarkistaa vaalien välissäkin.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen