Varsinais-Suomen sinisen biotalouden murrosareenalla etsittiin konkreettisia keinoja meriympäristön mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Prosessin tavoitteena oli luoda askelmerkit, joiden avulla meren tarjoamat tai vesiensuojeluun kytkeytyvät resurssit kyetään muuttamaan tehokkaasti ja kestävästi taloudellisen lisäarvon lähteeksi.

Murrosareena on työpajojen sarja, jossa asiantuntijat rakentavat murrospolkuja alueellisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Sisältö

Raportti keskittyy kolmeen pääteemaan, joiden murrospolut ja niihin johtavat askeleet on eritelty työpajatyöskentelyn edetessä.

  • Uudet siniset tuotteet silakasta ja muista alihyödynnetyistä kalakannoista
  • Ympäristökestävän ruuantuotannon murros
  • Varsinais-Suomen vesiviljelyn
    kolminkertaistaminen ravinneneutraalisti

Lataa tästä

Lisäarvoa kalasta ja maatalouden sivuvirroista Varsinais-Suomessa -_Sinisen biotalouden murrosareenan tulokset

Lisätiedot

Raportti on tehty osana Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa BlueAdapt -hanketta, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus SYKE. Varsinais-Suomen murrosareenatyöskentelyssä oli mukana myös ajatushautomo Demos Helsinki sekä Aalto yliopisto.

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995