Maailmanlaajuisesti syntyvän elektroniikkajätteen määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen 16 vuoden aikana. The Global E-waste Monitor 2020 -selvityksen mukaan jätemäärä ylittää jo 50 miljoonaa tonnia vuodessa. Vain alle viidesosa siitä kerätään ja kierrätetään asianmukaisesti. Suomessa arviolta noin puolet elektroniikkajätteestä päätyy kierrätykseen.

Elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita materiaaleja, joiden saaminen uudelleenkäyttöön on tärkeää maapallon resurssien riittämiseksi. Ne sisältävät myös haitallisia aineita, joiden oikeanlainen käsittely on tärkeää sekin. Euroopassa syntyvää elektroniikkajätettä päätyy myös Euroopan ulkopuolelle, jossa niiden käsittely aiheuttaa ongelmia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Suomalaisissa kotitalouksissa on laatikon pohjalla tai hyllyllä pölyttymässä Tilastokeskuksen arvion mukaan vähintään 5 miljoonaa käytöstä poistettua elektroniikkalaitetta, etenkin pieniä älylaitteita. Uudet älypuhelimet voivat sisältää jopa yli 60 eri alkuainetta, vanhemmat mallit noin 40. Niistä monia voidaan ottaa talteen ja hyödyntää uudelleen raaka-aineena. Vaikka yksittäinen laite ei sisällä suuria määriä metalleja, kasvaa pienistä määristä suuria virtoja. Jos suomalaisissa kotitalouksissa on yhteensä vähintään viisi miljoonaa käytöstä poistettua puhelinta, kodeissamme on yhteensä lähes 200 kiloa kultaa tyhjän panttina.

Materiaalien kerääminen talteen elektroniikkajätteestä voi osaltaan auttaa turvaamaan niiden saatavuutta ja riittävyyttä tuleville sukupolville sekä vähentää neitseellisten materiaalien tarvetta. Sinäkin voi osallistua materiaalin kierrätykseen viemällä käytetyt laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräykseen.

Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteet voi tarkistaa Kierrätysinfosta. Myös sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvät suuret kaupat keräävät käytöstä poistettuja laitteita.

VTT:llä on käynnissä AWARE-hanke, jonka tavoitteena on herättää koululaisten kiinnostus arkisten elektroniikkalaitteiden materiaaleihin ja elinkaareen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi se jakaa tietoa kierrätyksen tärkeydestä ja siten parantaa näiden laitteiden kierrätysastetta.

Hankkeessa tuotetussa oppimateriaalissa kerrotaan havainnollisin esimerkein peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille elektroniikkajätteen oikeaoppisesta kierrätyksestä ja sen hyödyistä.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: