Kuntien hankinta-asiantuntijoiden verkosto kokoontuu Valonian kutsumana joka toinen kuukausi. Vapaamuotoisissa tapaamisissa asiantuntijat jakavat osaamistaan, saavat vertaistukea, tutustuvat kollegoihinsa ja suunnittelevat tarpeen tullen yhteisiä kehitysponnistuksia. Valonia järjestää verkostolle myös syventäviä infoja ajankohtaisista aiheista, joita ovat viime aikoina olleet esimerkiksi puhtaiden ajoneuvojen direktiivi, hankinnoilla työllistäminen sekä riskienhallinta. 

Menneiden tapaamisten aineistot kootaan yhteen tälle sivustolle kaikkien tutustuttavaksi. Aineistossa on koottuna ajankohtaisia nostoja kestävien ja innovatiivisten hankintojen kehittämiseen liittyen.

Kenelle

Julkisten hankintojen parissa työskenteleville henkilöille. Mikäli haluat mukaan verkoston toimintaan, ota yhteyttä Riikka Leskiseen.

Lataa tästä

Verkostotapaamisen 29.10.2021 ajankohtaiset nostot

Verkostotapaamisen 27.8.2021 aineisto

Verkostotapaamisen 17.6.2021 aineisto

Verkostotapaamisen 27.3.2020 aineisto

Verkostotapaamisen 29.5.2020 aineisto

Verkostotapaamisen 28.8.2020 aineisto

Verkostotapaamisen 23.10.2020 aineisto

Kooste syksyn 2020 avustushauista kunnille

Verkostotapaamisen 11.12.2020 aineisto

Verkostotapaamisen 12.3.2021 aineisto

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995