Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä ollaan huolissaan, eikä suotta. Meitä kaikkia koskevasta huolestuttavasta kehityksestä on uutisoitu valtakunnallisesti erityisesti tuoreimpien Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin 2018 ja Suomen lajien Punaisen listan 2019 julkistamisten jälkeen. Kansainvälisesti on havahduttu esimerkiksi hyönteis- ja metsäkatoon sekä merieliöstön tukalaan tilanteeseen.

Luonnon hyvinvointi on meille elinehto. Tähän tarpeeseen ympäristöministeriö avannut toukokuussa erityisavustushaun kunnille osana Helmi-ohjelmaa, joka on keskeinen keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Kunta-Helmissä on jaossa kolme miljoonaa euroa kuntien luonnonhoitotöihin. Kunta-Helmi -avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Avustuksia myönnetään konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimiin, jotka tapahtuvat soilla, metsissä, perinneympäristöissä, pienvesissä ja rannoilla sekä lintuvesillä ja kosteikoilla.

Kunta-Helmi tarjoaa meille kuntalaisina, yhdistystoimijoina, luottamushenkilöinä ja viranomaisina mahdollisuuden vaikuttaa asuinkuntamme luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Ennen kaikkea on tärkeää tuoda yleiseen ja viranomaisten tietoisuuteen niitä kunnan mailla sijaitsevia arvokkaita elinympäristöjä, jotka kaipaavat hoitoa ja ennallistamista. Esimerkiksi paikallisilla luontoharrastajilla tai luonnonsuojeluyhdistyksillä voi olla mielessä hyviä hoito- ja ennallistamiskohteita. Otathan oitis yhteyttä kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen, jos sinulla on monimuotoisuusidea mielessäsi!

Luonnon monimuotoisuuden merkityksen ymmärtäminen jää yleensä hämäräksi ilman kytköstä omaan lähiluontoympäristöön, luontokokemuksiin sekä ymmärrykseen eliöiden välisistä monipolvisista vuorovaikutussuhteista. Luonnonhoitotyöt ja luonnon kansalaisseurannat sopivat oikein ja selkeästi ohjeistettuna suurelle joukolle vapaaehtoisia hyvänä väylänä käytännönläheiseen toimintaan luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Samalla ymmärrys ja arvostus luontoa kohtaan syvenee.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: