Suomi tähtää hiilineutraaliuteen vuonna 2035, mikä edellyttää, että hiiltä sidotaan esimerkiksi maaperän tai metsien avulla yhtä paljon kuin ihmisten toiminnasta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Vaikka suuntaviivat päätetään valtakunnallisesti, tulee toimia suunnitella ja tehdä alueellisesti, kunnissa, yrityksissä sekä meidän asukkaiden arjessa. Varsinais-Suomessa on tartuttu toimeen ja parhaillaan pohditaan, mitkä ovat juuri meidän maakunnassamme keskeisiä keinoja päästä tavoitteisiin. Tavoitteita ja keinoja esitellään kyselyssä, joka on kommentoitavana 29.11.2020 saakka.

Tarkastelussa on kolme keskeistä teemaa: liikenne, energia sekä maatalous. Ensi vuonna käsittelyyn otetaan muun muassa rakentaminen. Tavoitteita ja keinoja on pohdittu muun muassa yritysten ja asiantuntijoiden kanssa ja ne pohjautuvat tutkimustietoon sekä kansallisiin tavoitteisiin.

Varsinais-Suomen erityispiirteet tunnistaa helposti: meillä on runsaasti osaamista maataloudessa ja mahdollisuuksia luopua fossiilisista energialähteistä. Toisaalta meillä on kehitettävää esimerkiksi joukkoliikenteen ja muiden liikennepalveluiden suhteen. Ratkaisuja on olemassa kaikenkokoisille kunnille ja niitä esitellään tiekarttakyselyssä varsin kattavasti.

Vaikka kulutustottumustemme ja sitä kautta muun muassa teollisuuden vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat lukuisissa tutkimuksissa tunnustettu tosiasia, on aiheesta keskustelu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa usein tunteikasta – monet ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät toimet koetaan oman arkielämän kurjistamisena. Tilalle tulevat ratkaisut ovat kuitenkin sellaisia, jotka aidosti lisäävät sekä alueen vetovoimaa että asukkaiden hyvinvointia: niillä edistetään puhdasta lähiruokaa ja ruokaturvaa, saadaan uutta yritystoimintaa, parannetaan ilmanlaatua ja kansanterveyttä. Esimerkiksi energiansäästöllä saavutetaan myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Ja mikä tärkeintä: rakennetaan toiveikkaampaa tulevaisuutta lapsillemme ja lapsenlapsillemme, jotka kantavat päätöstemme seurauksia.

Suhtaudu muutokseen uteliaisuudella ja osallistu sen verran kuin sinulle on mahdollista. Jo tulevan vuosikymmenen aikana voimme omilla toimillamme joko huomattavasti kiihdyttää lämpenemistä ja sukupuuttoaaltoa tai luoda uusia toimintatapoja, joiden myötä positiiviset vaikutukset ja luonnon elpyminen näkyvät piankin.

Kysely, lisätietoa kolmesta pääteemasta sekä linkit päästölaskelmiin: ymparistonyt.fi/ilmastotiekartta2030.

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: