Me suomalaiset vietimme tämän vuoden ylikulutuspäivää perjantaina 5. huhtikuuta. Ylikulutuspäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin luonnonvarojen kulutus ylittää laskennallisesti maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Maailmanlaajuisesti ylikulutuspäivä on viime vuosina sijoittunut elokuulle, mikä tarkoittaa, että nykyisellä elämäntyylillä tarvitsisimme 1,6 maapalloa kattaaksemme luonnonvarojen tarpeemme. Jos taas kaikki kuluttaisivat yhtä paljon kuin suomalaiset, tarvitsisimme lähes neljän maapallon luonnonvarat. Meillä on kuitenkin vain yksi maapallo, joka määrittää rajat sille, minkä verran voimme kuluttaa kestävästi.

Hiilijalanjälki kuvaa kuluttamisemme ilmastopäästöjä. Jotta kulutuksemme pysyisi kestävällä tasolla, tulisi meidän puolittaa hiilijalanjälkemme. Tehtävä on haasteellinen ja siihen tarvitaan sekä talouden tavoitteiden muuttumista että meidän kaikkien panosta, sillä yksilön arjen valinnoilla on muutoksessa merkittävä rooli. Suomalaisten ympäristöpäästöistä valtaosa syntyy kotitalouksien kulutuksesta, kuten ostoksista, liikkumisesta ja energiankulutuksesta.

Oman kulutuksemme ympäristövaikutuksia voimme onneksi pienentää jopa kolmanneksen jo tiedossa olevilla ratkaisuilla: esimerkiksi vähentämällä lihan syöntiä ja kulkemalla useammin polkupyörällä tai joukkoliikenteen kyydissä.

Sitran laatiman Elämäntapatestin (elamantapatesti.sitra.fi) avulla voit arvioida oman hiilijalanjälkesi ja verrata sitä suomalaisten keskiarvoon. Testin tulosten perusteella saat konkreettisia esimerkkejä erilaisista kestävämmistä arjen teoista, joiden avulla hiilijalanjälkeään voi pienentää. Vinkeissä ilmoitetaan, kuinka suuri on teon ilmastovaikutus. Näin voit keskittää muutokset niihin, joiden vaikutukset ovat merkittäviä. Olisiko sinulle sopiva ilmastoteko esimerkiksi hankkia aurinko- tai tuulienergiaa, pitää muutama kasvisruokapäivä viikossa tai vaikkapa ryhtyä ikimetsän suojelijaksi?

Jaana Itälä-Laine

erikoissuunnittelija
jaana.itala-laine@valonia.fi
0505546145

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: