Miten kunta tai työnantaja voi toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi?
Miten kannustaa eri ikäisiä ihmisiä enemmän kestävän liikkumisen pariin?
Mitkä toimet ovat kustannuksiltaan vähäisempiä, mitkä vaikuttavat eniten terveyteen, mitkä päästöihin?

Suomi on asettanut kansalliseksi tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja osana tätä tavoitetta liikenteen päästöt pyritään puolittamaan vuoteen 2030 mennessä. Pitkien etäisyyksien maassa tavoitteeseen pääseminen edellyttää laajaa muutosta siinä, miten ja millä arjessa liikumme. Eri alueiden, kuntien ja kuntalaisten tarpeisiin sopivat erilaiset vaihtoehdot. Vähähiilisyyden lisäksi uudet ratkaisut pyrkivätkin sujuvoittamaan kuntalaisten arkea, parantamaan kunnan palvelutasoa, edistämään arkiliikuntaa ja huomioimaan eri väestöryhmien tarpeet. Myös Varsinais-Suomen kunnilla ja seutukunnilla on kaikilla omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat liikkumisen kehittämisen edellytyksiin ja tarpeisiin.

Kenelle

  • Varsinais-Suomen kuntien valtuutetuille päätöksenteon tueksi
  • Kuntien eri toimialojen viranhaltijoille, jotka ovat työssään tekemisissä liikkumisen kehittämisen kanssa
  • Työnantajille ja oppilaitoksille henkilöstön sekä opiskelijoiden liikkumisen järjestämiseen
  • Yhdistyksille, jotka voivat tukea jäseniään mm harrastuskyytien järjestämisessä
  • Uudenlaisista liikkumisen ratkaisuista kiinnostuneille kuntalaisille

Sisältö

Rakensimme työkalun, jonka avulla ratkaisuja voi etsiä kohderyhmittäin, teemoittain tai esimerkiksi kulkutavan mukaan. Työkalun avulla ratkaisuja voi etsiä itselle sopivista lähdökohdista tai vaihtoehtoisesti kaikki ratkaisut ovat ladattavissa PDF-muodossa.

Vaikutusten arviointi

Osa ratkaisuista sisältää karkean tason arvioinnin kustannuksista, toteuttamisen vaativuustasosta sekä vaikutuksista ympäristöön ja päästöihin sekä terveyteen. Vaikuttavuusarvion on tehnyt konsulttiyritys Ramboll (2020). Vaikutuksia kuvataan neliportaisella asteikolla. Asteikko ei ole tarkka ja arviointi riippuu usein kontekstista ja kunnan tai työnantajan koosta: esimerkiksi työsuhdematkalipun absoluuttiset kulut riippuvat henkilöstön määrästä.

Lataa tästä

Lataa kaikki ratkaisupaletin kaikki kortit (PDF).

Kaaviokuva vaikutusten arvioinnissa. Asteikkona on mustia ja harmaita symboleita: kolikkopino = kustannukset, kierrätyssymboli = vaikutukset ympäristöön, palapelisymboli = vaativuus sekä sydänsymboli = vaikutus terveyteen.

Lisätiedot

Ratkaisupaletin tausta-aineistona ovat toimineet lukuisat seutukuntakohtaiset keskustelut, joiden avulla on etsitty ratkaisuja kuntarajat ylittävän liikenteen kehittämiseen. Vuoden 2020 aikana järjestettyjen seutukuntatilaisuuksien sekä Varsinais-Suomen liikennejärjestelmätyön pohjalta kullekin  seutukunnalle kootaan toimenpidesuositukset jatkokehitystä varten. Koonnit linkitetään tälle sivustolle!

Kokonaisuus on koottu useamman hankkeen yhteistyönä: pääosin työkalu on ideoitu osana Ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisut -hanketta, mutta tausta-aineistoa ja vaikutusten arviointia on tehty myös Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2020 -hankkeessa.

Tutustu myös Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (PDF).

Ratkaisupaletti on kokonaisuus, jota päivitetään tarvittaessa.

Lisätiedot

Ratkaisupaletti on koottu osana Ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisut sekä Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2020 -hankkeita. Taustamateriaalia varten kuntia on mm. seutukunnittain kuultu erilaisissa tilaisuuksissa. Lisäksi palettia varten on tilattu Rambollin selvitys eri toimien vaikuttavuudesta.

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Salla Murmann

Salla työskenteli Valoniassa projektiasiantuntijana marraskuuhun 2021 saakka. Nykyään hän toimii Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelijana.