Kunnat ja muut julkiset organisaatiot ostavat tavaroita ja palveluita vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Ne vievät usein suurimman osan kunnan budjetista. Hankinnat koskevat arkipäiväisiä asioita, kuten kiinteistöjen remontointia, vanhusten palveluita, kouluruokailua, katujen kunnossapitoa tai vaikka uusia pyörätelineitä.

Hankinnoilla on suuri vaikutus kaupungin ilmastopäästöihin sekä siihen, millaisia valintoja kuntalaiset voivat arjessaan tehdä. Hankintoihin kohdistuukin paineita kehittää niitä kestävään ja vastuulliseen suuntaan niin, että samalla kehitetään myös palvelun laatua.

Uudenlaisten ratkaisujen kehittäminen ei ole aivan yksinkertaista. Hinta on merkittävä tekijä, mutta hankintoja tulisi tehdä käyttäjien tarpeet edellä. Ihannetilanteessa kunnat ottavat asukkaita ja eri käyttäjäryhmiä mukaan palveluiden muotoiluun ja hankinnan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Käyttäjiä osallistamalla voidaan saada paras mahdollinen tieto käyttäjien tarpeista ja hankintojen toimivuudesta. Kunnan tarjoamien palveluiden käyttäjinä meistä jokaisen kannattaakin antaa aktiivisesti rakentavaa ja asiallista palautetta kotikunnalle.

Esitä ideoita ja toiveita toimivampien ja kestävämpien ratkaisuiden edistämiseksi. Anna palautetta aina kysyttäessä, esimerkiksi julkisissa kuulemistilaisuuksissa. Kehuakin saa! Kannusta omaa kuntaasi yhteistyöhön vaikka koululaisten kanssa turvallisen liikenneympäristön tai ilmastoystävällisen kouluruoan kehittämisessä. Kuntalaiset voivat päästä myös testaamaan uusia liikkumisvälineitä, pesuaineita tai tilaratkaisuja. Sosiaalisen median kautta kunta voi helposti koota yhteen vaikkapa asukasraadin arvioimaan tietyn palvelun laatua. Tartu näihin kunnan tarjoamiin osallistumisen paikkoihin.

Ilmastokriisin torjumiseksi ja kuntien elinvoimaisuuden vahvistamiseksi on rakennettava kokonaan uudenlaisia ratkaisuja – pelkkä hienosäätö ei riitä. Tähän työhön tarvitaan mukaan kaikkien näkökulmat, ratkaisuehdotukset ja ideat. Parhaimmillaan käyttäjien aktiivinen mukanaolo hankintaprosesseissa voi olla työkalu kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995