Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti laskettuna oli noin 565 kiloa vuonna 2019. Tilastokeskuksen mukaan kasvua edelliseen vuoteen oli noin kolme prosenttia. Suomessa yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli 43 prosenttia vuonna 2019. Näihin lukuihin vaikutamme kaikki niin kotona kuin työpaikoilla.

Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman alueellisen seurantatiedon mukaan kotitalouksien jätteen kierrätysaste ei nouse riittävän nopeasti: EU-maissa sen tulisi olla 55 prosenttia vuonna 2025 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Turun seudulla kotitalousjätteen kokonaismäärä on pienentynyt ja kierrätysaste kasvanut, mitä ei kuitenkaan tapahtunut kaikilla selvityksen kuntaseuduilla. Tavoitteeseen on vielä reilusti matkaa. Lajittelun omaksuminen vaatii harjoittelua ja säännöllistä opastusta.

Kotitalousjäte on kodeissa tuotettua yhdyskuntajätettä, kuten biojätteitä, kartonkia, paperia, lasia, metallia ja muovia. Kotitalousjäte viedään joko pihalla olevaan keräysastiaan tai kauemmas alueelliselle keräyspisteelle, jäteasemalle tai esimerkiksi pullonpalautusautomaattiin.

Kierrätysintoon vaikuttaa lajittelun helppous. Pientaloasujana voit hankkia esimerkiksi lokeroidun jäteastian yksin tai yhdessä naapureiden kanssa. Taloyhtiössä voit ehdottaa lajitteluastioiden hankintaa hallitukselle. Hallitus voi tiedottaa asukkaita ja huolehtia, että jäteastioissa on hyvät ohjeet lajittelua varten.

Biojätteen erilliskeräys vaikuttaa paljon kierrätysasteeseen, koska biojäte on painoltaan suurin erilliskerättävä jätelaji. Seurannan perusteella biojätteen lajittelussa on paljon parannettavaa, sillä sitä päätyy sekajätteeksi peräti 60 prosenttia. Sekajätteestä sen osuus on noin kolmannes – myös kiinteistöissä, joissa erilliskeräys on järjestetty. Pientaloasuja säästää biojätteitä kompostoimalla huomattavasti jätekustannuksissa, kun tyhjennysväli harvenee.

Tutustu jäteyhtiösi ohjeisiin ja kysy neuvoja. Jos pihalta ei löydy lajitteluastiaa, tarkista lähin piste osoitteesta www.kierrätys.info.

Lue lisää

Suomen Ympäristökeskuksen tiedote 10.12.2020: Suomen kierrätysaste ei nouse tarpeeksi nopeasti
Tilastokeskus: Jätetilasto 2019

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: