Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii aktiivisia toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Kaarinassa käynnistellään uudenlaista yhteistyötä, jonka ideana on tukea alueen yritysten päästövähennystoimia sekä kannustaa yrityksiä kohti vähähiilisiä toimintatapoja koulutuksen, viestinnän ja verkostoitumisen keinoin.

Yritykset ovat avainasemassa niin päästövähennystoimissa kuin uusien ratkaisujen ja innovaatioiden kehittämisessä. Yhteistyöhön mukaan lähtevät yritykset saavat sparrausta ilmastotoimien viestinnän kehittämiseen sekä johdonmukaisen päästövähennyspolun laatimiseen. Keskeistä on sekä yritysten välinen kokemusten vaihto että kaupungin ja yritysten yhteistyön kehittäminen. Rohkaisemalla ja sitouttamalla paikallisia yrityksiä ilmastotoimiin sekä tehtyjen ilmastotoimien näkyvyyden kehittämisellä pyritään vahvistamaan yritysten ilmastotoimien yhteyttä Kaarinan kaupungin päästövähennystavoitteisiin.

”Kuntien ilmastotavoitteiden toteutumisen kannalta on tärkeää, että alueella toimivat yritykset ovat aktiivisesti mukana investoimassa esimerkiksi kestävään energiantuotantoon ja käyttöön. Kunta ja yritykset voivat tukea toisiaan päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa, joten on merkityksellistä ja innostavaa päästä etsimään yhdessä toimivia ratkaisuja tulevaisuuteen. Tämä yhteistyö tukee myös syksyllä työn alla olevan ilmasto-ohjelman laatimista Kaarinassa”, kuvailee ympäristöinsinööri Pasi Saario yhteistyön tavoitteita kaupungin näkökulmasta.

Yrityksille ilmastotoimiin panostaminen voi olla kilpailuetu

Investoinnit esimerkiksi energiatehokkuuteen, aurinkopaneeleihin tai tehokkaampiin ja vähäpäästöisiin logistiikkaratkaisuihin tarjoavat mahdollisuuden myös rahalliseen säästöön. Yhtenä keinona yritysten ja kaupungin yhteistyön edistämiseen kestävien julkisten hankintojen saralla ovat hankkeen aikana järjestettävät markkinavuoropuhelutilaisuudet.

“Monissa kaarinalaisissa yrityksissä tehdään jo paljon ilmastonmuutosta hillitseviä kestävän kehityksen toimenpiteitä. Yritysten kannattaa olla mukana ilmastotalkoissa jo pelkästään siitäkin syystä, että yksi tulevaisuuden investointien ja rahoituksen saannin kriteereistä tulee olemaan yrityksen ympäristöpolitiikka”, toteaa Kaarinan Kehityksen toimitusjohtaja Niina Sjöholm.

Yritysten hiilijalanjälkipolkujen laatimisesta, yritysten välisestä tiedonvaihdosta ja mentoroinnista, ilmastotekojen seurannasta sekä johdonmukaisesta viestinnästä kootaan ensi vuonna toimintamalli, jonka avulla myös muut kunnat voivat jatkossa hyödyntää nyt Kaarinassa kehitettävää yhteistyömallia. Projekti toteutetaan yritysten, Kaarinan kaupungin, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian ja Kaarinan Kehitys Oy:n yhteistyönä Kaarinan yritysten ilmastoteot -hankkeen puitteissa. Hankkeen päärahoittaja on Ympäristöministeriö ja se jatkuu 30.11.2021 asti.

Lisätiedot

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Valonian logo

Tilaa Valonian mediatiedotteet sähköpostiisi