Haja-asutusalueella jätevesien käsittely on kiinteistön omistajan vastuulla niin kotitalouksissa kuin loma-asunnoillakin. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien oikeanlainen käyttö ja ylläpito sekä riittävä huoltaminen on tärkeää, jotta järjestelmä pysyy toimivana ja puhdistustulos hyvänä.

Kiinteistönomistajan on hyvä pitää puhdistamon huoltopäiväkirjaa, johon merkitään kaikki jätevesijärjestelmään tehtävät toimenpiteet, kuten tarkastukset, havainnot, lisäykset ja tehdyt muutostyöt. Huoltotoimien yhteydessä on tärkeää havainnoida jätevesijärjestelmän kuntoa. Yleensä mitoitukseltaan pienempi järjestelmä on myös herkempi erilaisille häiriöille.

Saostussäiliöitä tyhjennettäessä tarkista, että säiliön rakenteet ovat ehjät ja tiiviit. Mahdollisia kemikaaleja lisättäessä havainnoi, onko kemikaalia kulunut aiempaa enemmän tai vähemmän – sen myötä voit huomata mahdollisia vikoja jätevesijärjestelmässä. Muista tarkistaa myös puhdistetun jäteveden purkuputken sijainti ja sen ympäristö. Jos purkuputkesta tulee lietettä, on jätevesijärjestelmän saostussäiliöitä syytä tyhjentää useammin tai tutkia muita syitä.

Jätevesijärjestelmille on käyttöperiaatteiden mukaan erilaisia käyttö- ja huolto-ohjeita, joihin jokaisen kiinteistön omistajan on hyvä perehtyä ja säilyttää ohjeet kiinteistöllä mieluummin samassa paikassa jätevesiselvityksen tai -suunnitelman kanssa. Hieman teknisempien laitteiden kanssa voit harkita huoltosopimusta alan yrittäjän kanssa, jolloin jokin osa tai koko järjestelmän hoito siirretään yrityksen tehtäväksi. Myös paineviemäriin liittyneillä kiinteistöillä on tarkkailtava kiinteistökohtaisen pumppaamon toimintaa ja tarvittaessa huollettava sitä ohjeiden mukaan. Tutustu erilaisten järjestelmien huoltoon ja toiminnan seurantaan Jätevesijärjestelmän omaseuranta -oppaan avulla.

Jätevesijärjestelmän hyvän toiminnan takaaminen on tärkeää sekä ympäristöön kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi että järjestelmiin liittyvien kustannusten takia. Jätevesijärjestelmä on tärkeä osa talotekniikkaa ja vain oikein huollettu jätevesijärjestelmä kestää varmimmin koko sille suunnitellun käyttöikänsä ajan.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369