Liikkumisen päästövähennystavoitteet edellyttävät mittavia muutoksia siihen, miten liikumme arjessamme. Vaihtoehtoja on monia, ja eri alueiden, kuntien ja kuntalaisten tarpeisiin sopivat erilaiset ratkaisut. Vähähiilisyyden lisäksi uudet ratkaisut pyrkivät sujuvoittamaan kuntalaisten arkea, parantamaan kunnan palvelutasoa, edistämään arkiliikuntaa ja huomioimaan eri väestöryhmien tarpeet.

Viidelle Varsinais-Suomen seutukunnalle on koottu toimenpidesuositukset tukemaan alueellista ja seutukuntakohtaista vähähiilisen liikkumisen työtä sekä tuomaan konkreettisia esimerkkejä toimenpiteiden suunnitteluun. Suositukset on laadittu seutukuntakeskusteluiden pohjalta, kunkin seutukunnan erityispiirteet ja tarpeet huomioiden, ja ne tukevat VarsinaisSuomen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja ilmastotiekartan toimeenpanoa. 

Koonneissa mainitut toimeenpiteet sekä laaja kirjo muita toimenpiteitä on koottu Ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisupalettiin. Mukana on konkreettisia, testattuja esimerkkitoimenpiteitä, joilla voidaan saavuttaa päästövähennyksiä ja monipuolistaa liikkumisen tottumuksia ja palveluita kunnassa sekä yrityksissä.

Kenelle

  • Varsinais-Suomen kuntien valtuutetuille päätöksenteon tueksi
  • Kuntien eri toimialojen viranhaltijoille, jotka ovat työssään tekemisissä liikkumisen kehittämisen kanssa
  • Työnantajille ja oppilaitoksille henkilöstön sekä opiskelijoiden liikkumisen järjestämiseen
  • Yhdistyksille, jotka voivat tukea jäseniään mm harrastuskyytien järjestämisessä
  • Uudenlaisista liikkumisen ratkaisuista kiinnostuneille kuntalaisille

Sisältö

  • Liikenteen päästövähennyksiä ohjaavat tavoitteet ja suunnitelmat
  • Kestävä liikkuminen seutukunnassa
  • Toimenpidesuositukset jatkotarkastelua varten

Lisätiedot

Suositukset on laadittu osana Ympäristöministeriön osarahoittamaa Ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisut -hanketta ja julkaistu maaliskuussa 2021. 

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Salla Murmann

Salla työskenteli Valoniassa projektiasiantuntijana marraskuuhun 2021 saakka. Nykyään hän toimii Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelijana.