Maailma on nyt ennennäkemättömässä poikkeustilassa, mutta vaikka uutisointi tuntuu kytkeytyvän lähinnä pandemiaan, ei muu työ suinkaan ole pysähtynyt. Ilmastonmuutos on yhteinen haaste ja sen torjumiseksi tehdään töitä alueellisessa yhteistyössä tälläkin hetkellä. Jokainen meistä on mukana päättämässä, millaiselle tielle nyt suuntaamme.

Parhaillaan asiantuntijat arvioivat, millä toimenpiteillä hiilineutraalius on mahdollista saavuttaa. Erityisesti tarkastellaan sitä, miten energiaa meillä tulisi tuottaa ja kuluttaa, miten liikkuminen tulisi järjestää ja miten rakennettua ympäristöä tulisi kehittää. Samalla meidän on varmistettava, että tulevilla sukupolvilla on lautasellaan kestävästi tuotettua ja maukasta ruokaa sekä luonto, joka hiilinieluna ja monimuotoisuuden kehtona toimii edellytyksenä olemassaolollemme. Näitä kaikkia näkökulmia sovitetaan yhteen Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa, joka tulee asettamaan askelia matkallemme.

Alueellinen yhteistyö on tärkeää ilmastotyön konkreettisten vaikutusten kannalta. Yksittäinen kunta ei pysty ratkaisemaan esimerkiksi liikkumisen päästöjen kohtaloa, koska ratkaisut ulottuvat monen kunnan alueelle. Kansallisesti ei taas voida tehdä päätöksiä vaikkapa konkreettisen rakennusurakan, bussireitin, pyörätien tai metsäalueen käytön suhteen. Varsinais-Suomen päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2005 laskennallisesti vain 20 %, eikä tahti vielä riitä. Kuilu tavoitteiden ja toteutuneiden toimenpiteiden välillä on yhä liian suuri. Meneillään olevat haasteet edellyttävät uudistumiskykyä ja kuntien on toimittava yhdessä, jotta pääsemme aidosti eteenpäin.

On hyvä tiedostaa, että ilmastonmuutoksen äärellä on helppo paeta vastuusta vetoamalla siihen, että jonkun muun tehtävänä on tehdä päätökset ja vaikeat valinnat. Varmista, että kuntasi on mukana alueellisessa yhteistyössä tekemässä ratkaisuja, joiden avulla rakennamme kestävämpää yhteiskuntaa.  Pohdi lisäksi, mitkä ovat omassa työssäsi ja arjessasi ne vaikuttavimmat ratkaisut – uudistumisen hetki on nyt konkreettisempi kuin koskaan.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: