Ilmastonmuutoksen hillintä, kestävä yhteiskuntakehitys ja osallisuus demokratiassa ovat läpileikkaavia teemoja tulevaisuuden yhteiskuntaa, urapolkuja ja arkea pohtiessa. Nuoret näkevät ilmastotoimien kiireellisyyden ja tarvitsevat selkeitä kanavia tuoda ajatuksensa kuuluviin päättäjille. Lisäksi kunnissa on tarve saada eri ikäisiä kuntalaisia osallistumaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

#Ilmastokirittäjät-toimintamalli tuo yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot lähemmäs nuoria ja edistää nuorten ja päättäjien välistä keskustelua kestävyys- ja ilmastotyöhön liittyvien teemojen parissa.

Mallissa nuoret kutsuvat kotikaupunkinsa päättäjiä yhteiseen keskusteluun kolmessa eri tilaisuudessa. Malli sopii hyödynnettäväksi opetustilanteisiin, joissa ilmastonmuutosta käsitellään ennen kaikkea yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Mallin tavoitteena on tuoda vaikuttaminen lähemmäs nuoria, tarjota väline dialogin edistämiseen nuorten ja päättäjien välillä ilmastopolitiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyvissä teemoissa ja edistää nuorten osallisuutta.

Kenelle

Toimintamalli sopii hyödynnettäväksi ja sovellettavaksi opetukseen erityisesti yhteiskunnallisen muutoksen ja demokratiakasvatuksen näkökulmasta. Malli on suunniteltu 15–18-vuotiaille.

  • Peruskoulun 9. luokka
  • Lukion vuosikurssit
  • Ammattikoulu
  • Järjestöt ja yhdistykset

Sisältö

  • Toimintamallin kooste
  • Liitteet (tehtävänannot, case-esimerkit Salon kokeilusta)
  • Oppimateriaalivideot (asiantuntijahaastattelut Salossa valituista teemoista)

Lisätiedot

Toimintamalli kehitettiin Valonian Nuoret ilmasto- ja kestävän kehityksen työn kirittäjinä -kokeilussa, joka rahoitettiin Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmasta. Kokeilu toteutettiin Salossa ja se sai todella myönteistä palautetta niin nuorilta kuin päättäjiltäkin.

Materiaali on vapaasti kaikkien käytettävissä. Mikäli toteutatte mallia, olemme iloisia jos kerrotte siitä myös meille!

Näin se sujui Salossa

#Ilmastokirittäjät -mallia testattiin Salossa syksyllä 2019. Tunnelmia taltioitiin Instagramissa @valoniakeskus-tilille jokaisesta tapaamisesta. Tässä koostevideo kokeilun etenemisestä!

Toimintamallin kooste

Voit avata näkymän koko ikkunaan, tallentaa tai jakaa tiedoston.

Tulevaisuuden kaupungit

Miten ilmastonmuutos tulee huomioida kaupunkisuunnittelussa ja arkkitehtuurissa? Miten asukkaat voivat vaikuttaa kotikaupunkinsa suunnittelutyöhön? Haastateltavana arkkitehti ja kestävän kaupunkisuunnittelun asiantuntija Anni Laurila.

Ilmastonmuutos ja tiede

Miten ilmastonmuutosta tutkitaan ja mistä löytyy luotettavaa tietoa? Millainen on yksittäisen kaupungin tai Suomen rooli? Ilmatieteenlaitoksen ja Helsingin yliopiston ilmastotutkija Risto Makkonen vastaa.

Ilmastonmuutos ja julkiset hankinnat

Mitä tarkoitetaan kestävillä julkisilla hankinnoilla? Millainen on kaupungin rooli ilmastonmuutoksen hidastamisessa? Voivatko asukkaat vaikuttaa kunnan hankintapäätöksiin? Haastateltavana Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen.

Anna von Zweygbergk

ilmastoasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

Niina Ruuska

Niina työskenteli Valoniassa luontoasiantuntijana syyskuuhun 2019 saakka.

Nuoria ja päättäjiä kävelemässä ja keskustelemassa syksyisessä puistossa Salossa.
Pöydän äärellä nuoria ja aikuisia, arkkitehti Anni Laurila pitää työpajapaperia käsissään.
Ihmisiä kokoontuneena Salon kaupungintalolle.