Ilmalämpöpumput ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Monesti kuluttajan ostopäätöksen sinetöi hellelukema, sillä etenkin jäähdytykseen käytettäviä pumppuja hankitaan ennätyslämpiminä kesinä ahkerasti. Samalla ilmalämpöpumppujen hintakehitys on tukenut valintaa. Asennuksia on kiihdyttänyt myös korkeimman oikeiden päätös, jonka mukaan taloyhtiö ei voi ilman hyviä perusteluita kieltää osakasta asentamasta ilmalämpöpumppua omalle parvekkeelle. Osakkaan on joka tapauksessa tehtävä asennuksesta muutostyöilmoitus taloyhtiölle.

Hankintaa suunnitellessa osakkaan tulisi pohtia ainakin seuraavia asioita: Mihin ja millä tavalla ilmalämpöpumpun ulko- ja sisäyksiköt aiotaan asentaa ja kiinnittää? Miten kylmäaineputkiston, sähkökaapeleiden ja kondenssiveden poistoputken läpiviennit toteutetaan? Mihin kondenssivesi johdetaan? Miten laitteiston sähköistys toteutetaan? Kuka hoitaa asennukset, ja millainen laite asennetaan?

Edellä mainittujen asioiden tulee ilmetä myös muutostyöilmoituksesta. Jos taloyhtiö toteaa, ettei esimerkiksi kondenssivesiä saada johdettua järkevästi ulos, tai jos ilmalämpöpumppu aiheuttaa käydessään tärinää rakenteisiin ja häiritsee huomattavasti naapureiden asumismukavuutta, voidaan asentaminen kieltää. Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön asentaminen parvekkeelle ei yleensä aiheuta tärinää rakenteisiin tai meluhaittaa naapureille, mutta parvekkeettoman asunnon osalta ulkoyksikkö joudutaan kiinnittämään rakennuksen seinään, joka voi tuoda haasteita.

Taloyhtiöön on hyvä luoda selkeät pelisäännöt ilmalämpöpumppujen asennukseen. Yhtiö voi esimerkiksi sopia, että meluhaittojen vuoksi ilmalämpöpumppu on sammutettava öisin. Asentamisesta ja sen ehdoista suositellaankin sovittavan kirjallisesti osakkaan ja taloyhtiön välillä.

Taloyhtiöissä kannattaa selvittää myös kiinnostus ilmalämpöpumppujen yhteishankintaan. Kun halukkaita on useampia, voidaan asennukset tehdä kerralla ja saadaan säästöjä hankintahinnassa ja asennuskustannuksissa. Jos ilmalämpöpumpun haluaa vielä tulevalle kesälle hankkia, kannattaa pitää kiirettä – asentajien ja laitetoimittajien työkalenterit alkavat olla jo täynnä.

Kysymyksiä ilmalämpöpumpun hankinnasta voi esittää alueellisille energianeuvojille. Varsinais-Suomessa energianeuvontaa järjestää Valonia.

Miika Huhtala

energia-asiantuntija
miika.huhtala@valonia.fi
040 7290 020