Uutta huolestuttavaa tutkimustietoa luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä julkaistaan jatkuvasti. Köyhtyminen on seurausta ennen kaikkea tehokkaasta maankäytöstä. Luonto tarvitsee tilaa, joten luonnontilaisten alueiden suojelu ja alueiden palauttaminen luonnontilaisen kaltaiseksi ovat keskeisiä toimia taistelussa luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vastaan. Ekologinen kompensaatio on noussut uudeksi puheenaiheeksi keinona hidastaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Ekologisen kompensaation ideana on tietyllä alueella syntyvien ympäristöhaittojen kompensoiminen toisaalla. Hyvitys voidaan toteuttaa joko kunnostamalla tai hoitamalla luonnontilaltaan heikkolaatuisia elinympäristöjä tai suojelemalla hyvälaatuisia luontokohteita. Esimerkiksi rakennushankkeen ympäristöhaittoja voitaisiin kompensoida perustamalla suojelualue toisaalle. On tärkeää muistaa, että kompensaatio ei ole täysin ongelmaton keino eikä vaikutuksiltaan korvaa lähtökohtaisesti kestäviä ratkaisuja.

Kunnilla, yrityksillä ja muilla yhteisöillä on suuri vastuu taistelussa ilmaston lämpenemistä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vastaan. Kompensaatiotekoja voi kuitenkin tehdä meistä jokainen. Merkittävää hiilensidontaa voi tavoitella esimerkiksi joutomaiden metsittämisellä. Metsää voit suojella esimerkiksi ostamalla palan ikimetsää Luonnonperintösäätiöltä. Kannattaa tutustua myös soiden ennallistamistyötä tekevään Hiilipörssiin: viidellä ennallistetulla suohehtaarilla on mahdollista sitoa hiiltä ilmakehästä suohon saman verran, kuin suomalainen keskimäärin päästää hiiltä ilmakehään vuodessa.

Kaikkein tehokkainta on pyrkiä jo lähtökohtaisestikin vähäpäästöiseen elämäntapaan ja ekologisesti kestäviin ratkaisuihin. Pienetkin teot ovat merkityksellisiä. Vaali siis luonnon monimuotoisuutta omalla toiminnallasi. Osallistu ennallistamistalkoisiin, perusta kotipihallesi niitty tai hyönteishotelli, tai vie vaikkapa kyläreissulla tuliaislahjaksi puuntaimi mökkipihaan.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: