Suomalaiset ovat tutkitusti maailman onnellisin kansa. Yksi merkittävä suomalaisten onnellisuuden lähde on puhdas luonto ja metsät. Metsät ovat tuoneet vaurautta ja auttaneet nykyisen yhteiskunnan rakentumisessa. Myös metsien tuottamat terveyshyödyt ovat ylläpitäneet suomalaisten onnellisuutta.

Metsiä on pidetty lähes ehtymättömänä luonnonvarana, mutta uusimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan jopa 76 % metsäluontotyypeistä on uhanalaisia ja metsissä elää 31 % kaikista arvioiduista uhanalaisista lajeista. Yhtä lailla kuin metsä on huolehtinut meistä, on meidän nyt huolehdittava metsistämme.

Yksi merkittävimmistä syistä metsäluonnon ja -lajien uhanalaisuuteen on maankäytön, kuten metsätalouden ja rakentamisen voimistuminen. Se aiheuttaa elinympäristöjen häviämistä ja pirstaloitumista. Jotta metsät ja metsissä elävät lajit säilyvät, on tärkeää käyttää metsiä kestävästi sekä suojella niitä. Suojelualueet eivät yksin turvaa lajien säilymistä, vaan monimuotoisuus tulee huomioida myös kaikessa luonnonvarojen ja alueiden käytössä.

Talousmetsissä voit huomioida luonnonhoidon esimerkiksi uudistamis- ja hoitotoimenpiteiden yhteydessä: jätä riittävästi lahopuuta metsään ja säästä kookkaita puita. Suojele muut arvokkaat elinympäristöt kuten metsäalueiden lammet ja puronvarret. Estääksesi ojitusten aiheuttamat haitat vesistöille, vältä turhia ojituksia. Jätä vanhoja metsiä myös kokonaan hakkuiden ulkopuolelle.

Elinympäristöjen pirstoutumista tulisi estää myös ekologisten käytävien avulla. Ne ovat kapeita elinympäristökaistaleita, jotka yhdistävät luontoalueet toisiinsa ja mahdollistavat eläinten, kasvien ja ihmisten siirtymisen alueelta toiselle. Metsien suojeleminen myös taajamissa on tärkeää niiden tuomien terveys- ja ympäristöhyötyjen vuoksi – lyhytkin piipahdus metsässä vaikkapa työmatkan varrella virkistää ja auttaa palautumaan. Metsäisiä elinympäristöjä voi suojella myös metsiä suojelevien säätiöiden kautta.

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: