Uusien liikennemuotojen myötä kaupunkitilaa tulee muokata sopivaksi kaikille menopeleille. Esimerkiksi monen mallisten kuorma- ja sähköpyörien huomioiminen on jatkossa yhä tärkeämpää niin taloyhtiöissä kuin julkisilla paikoillakin. Toimiva pyöräpysäköinti on yksi tärkeä, pyöräilyyn kannustava tekijä: jokainen pyörämatka kun alkaa ja päättyy pysäköintiin.

Ratkaisut voivat olla erilaisia, mutta perustarpeet ovat samat: lyhytaikaisessa pysäköinnissä tärkeimmiksi koetaan nopeus, helppokäyttöisyys ja kätevä sijainti, pitkäaikaisessa pysäköinnissä puolestaan luotettavuus ja turvallisuus. Turun kaupungin kesällä 2022 toteuttamassa kyselyssä suurin osa vastaajista kertoi, että he eivät voi luottaa siihen, että määränpäässä on mahdollisuus säilyttää polkupyörää turvallisesti – silloin pyöräkin jää helposti kotiin.

Toimivan pyöräpysäköinnin järjestäminen kuuluu kiinteistöstä vastuussa olevalle taholle. Autopaikkatarve ja siitä aiheutuvat kustannukset usein ymmärretään, mutta pyöräpaikat nähdään ylimääräisenä rahanmenona ja autopaikoilta tilaa vievänä asiana. Hyvän pyöräpysäköinnin ei kuitenkaan tarvitse olla kallista ja siitä tulee joka tapauksessa huolehtia tontilla asianmukaisesti.

Suunnittele ratkaisut ongelman mukaan: kysy ensin pihan käyttäjiltä, esimerkiksi asukkailta, työntekijöiltä tai opiskelijoilta, millaisia toiveita heillä tilan suhteen on. Opastuksella ja sijoittelulla parannetaan olosuhteita myös jo rakennetuilla kiinteistöillä. Pysäköinnin tulee sijaita lähellä kohdetta ja oikeassa paikassa tulosuuntaan nähden, jotta ylimääräiseltä kiertämiseltä vältytään. Värikkäät ja riittävät opasteet sekä runkolukittavat telineet auttavat jo paljon. Hyvä valaistus ja etenkin talvikunnossapito tekee ympäristöstä turvallisen niin pyörille kuin pihalla kulkeville asukkaillekin.

Laajemmat kokonaisuudet kannattaa suunnitella yhdessä kunnan kanssa, jonka tehtävänä on kaavoituksella ohjata rakentamista ja maankäyttöä. Jo rakentamisen tavoitteisiin voi kirjata ehtoja saavutettavalle pyöräpysäköinnille tai esimerkiksi katokselle tai turvalliselle sisätilalle pysäköintiä varten – näin on toimittu esimerkiksi Turun keskusta-alueen täydennysrakentamiskohteissa.

Katso hyviä esimerkkejä Valonian pyöräpysäköintiohjeistuksesta. Jos arkisilla matkoillasi kehno pyöräpysäköinti harmittaa, ota yhteyttä kiinteistön omistajaan ja ehdota parannuksia.

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986