Melu on huomattava ympäristöongelma, jolla on merkittäviä vaikutuksia paitsi ihmisten terveyteen ja elinympäristön viihtyvyyteen, myös eläimiin. Meluksi määritellään kuulolle haitalliset sekä epämiellyttäväksi tai häiritseväksi koetut äänet. Melu voi häiritä unta, aiheuttaa stressiä, lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä ja melun arvellaan olevan yhteyksissä myös masentuneisuuteen ja ahdistuneisuuteen. Esimerkiksi vedenalaisella melulla taas voi olla tutkimusten perusteella merkittäviä haitallisia vaikutuksia tiettyihin vesieläimiin.

Meluhaitat ovat kasvaneet ihmisen elämäntyylin seurauksena merkittävästi – noin 85 % ympäristömelusta on peräisin tieliikenteestä. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) mukaan vuonna 2017 noin 600 000 ihmistä altistui Suomessa vähintään 55 desibelin tieliikennemelulle. Meluntorjunnan huomioiminen maankäytön ja liikenteen suunnittelussa onkin alati tärkeämpää.

Vaikka melun voimakkuutta voidaan vähentää erilaisilla suunnitteluratkaisuilla, ovat meluisat alueet laajentuneet. Kun vapaa-ajanvietosta on tullut mönkijöiden, moottorikelkkojen, vesiskoottereiden ja pienveneiden myötä yhä motorisoidumpaa, leviää melusaaste aina vain syvemmälle luonnonalueille. Onkin tärkeää huolehtia sekä suunnittelussa että yksilötasolla siitä, että myös vähämeluisia virkistysalueita ja eläimille tärkeää hiljaista luontoa on riittävästi. Jokainen voi osaltaan vaikuttaa tähän esimerkiksi harrastusmuotojen ja -paikkojen valinnalla.

Vaikka melun kokeminen on hyvin yksilöllistä, on melulle määritelty myös desibeliarvoja. Esimerkiksi asumiseen käytettävillä alueilla, taajamissa tai taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla keskiarvo ei saisi päivisin ylittää 55 desibeliä. Uusilla asuinalueilla raja on 45 dB. Melun lähteellä on myös vaikutusta – luonnosta peräisin olevat äänet koetaan vähemmän häiritsevinä, vaikka desibelitaso olisikin yhtä korkea.

Jos asuinympäristössäsi on häiritsevää melua, kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä melun aiheuttajaan. Monilla melua aiheuttavilla toimijoilla on omilla verkkosivuillaan yhteystiedot meluun liittyvän palautteen antamiseksi.  Jos yhteydenotto ei tuota tulosta, voit ottaa yhteyttä oman asuinkuntasi ympäristö- ja ympäristöterveysviranomaisiin. Yleisiin ympäristömeluun liittyviin kysymyksiin voi kysyä neuvoa myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515