Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ruoantuotanto on merkittävän tekijä luontokadon syntymisessä. On arvioitu, että tällä hetkellä kaikkien maapallon nisäkkäiden määrästä 96 % on ihmisiä (36 %) ja varsinkin ihmisten ruoaksi kasvattamaa karjaa (60 %). Viimeisten 50 vuoden aikana tapahtunut luontaisten elinympäristöjen raivaaminen maatalousalueiksi on pääasiallinen syy luonnon monimuotoisuuden nopealle heikentymiselle. Kääntäen ajateltuna ekologisesti kestävä ruoantuotanto ja ruoan käyttö ovat avainasemassa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa. Ruoantuotannon kestävyyttä parantamalla ja kulutustottumuksia muuttamalla voidaan saavuttaa todella suuria ympäristöhyötyjä.

Ruoantuotantoon liittyy vahvasti esimerkiksi EU:n maatalouspolitiikka ja maailmanlaajuinen markkinatalous sekä suurten elintarvikeyritysten intressit. Onneksi myös meillä on kuluttajilla mahdollisuus vaikuttaa ruoan ympäristökuormitukseen. Ruokalautasella kannattaa suosia kasviksia, viljoja ja kotimaista kalaa sekä pyrkiä vähentämään lihan ja maitotaloustuotteiden kulutusta. Lähiruokaa käytettäessä ympäristövaikutukset kohdentuvat omaan ympäristöön, eikä viljelyn aiheuttamaa ympäristökuormaa siten sysätä muiden maiden vastuulle. Lisäksi lähiruokaa ostamalla tuemme kotiseudun maatalouden elinvoimaisuutta ja huoltovarmuutta.

Luomutuotannon tärkein ja selkein ympäristövaikutus on luonnon monimuotoisuuden ylläpito. Luomupelloilla elää tutkitusti lähes kolmannes enemmän kasvi- ja eläinlajeja kuin tavanomaisesti viljellyillä pelloilla. Luomussa ei käytetä synteettisiä torjunta-aineita tai teollisia väkilannoitteita. Monet luomuvaatimuksista parantavat eläinten hyvinvointia verrattuna tavanomaisen tuotannon ehtoihin. Luomussakin on omat haasteensa, mutta luomua suosimalla kuitenkin vahvistuu viesti siitä, että kuluttajat ovat kiinnostuneita kestävästä tuotannosta.

Ruokakaupassa ostoksia tehdessä tulee ehkä harvoin miettineeksi omien kulutustottumusten ympäristö- ja luontovaikutuksia. Näitä asioita onkin hyvä miettiä mukavassa seurassa vaikkapa kotimaisista lähituotannon raaka-aineista itse valmistetun aterian päätteeksi. Ostopäätöksillä voi vaikuttaa.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265