Digitalisoituminen on aikamme megatrendejä. Ison osan arjen askareista voi hoitaa poistumatta kotoa ja vapaa-ajastammekin ruutuaika nappaa aimo osan. Koronavuoden aikana digiloikka on harpannut eteenpäin myös monissa aiemmin fyysisiin kohtaamisiin painottuneissa yhteyksissä, kun kohtaamiset hoidetaan ruudun välityksellä.

Ympäristönäkökulmasta digitalisaatiosta puhutaan lähinnä hyvänä asiana: liikenteen päästöt vähenevät etäyhteyksien myötä ja digiratkaisut helpottavat esimerkiksi kodin energianseurantaa. Yhteiskunnan digitalisaatio tuo kuitenkin mukanaan myös ympäristöhaasteita.

Digipalvelua käyttäessä energiaa kuluu itse laitteen sähkökulutuksen lisäksi myös datan varastointiin ja liikkumiseen. Vaikka datakeskusten energiatehokkuus on viime vuosina parantunut merkittävästi, kasvaa sähkön tarve digitalisaation edetessä. Globaalissa mittakaavassa internetin käyttö vastaa The Shift Project -ajatushautomon arvion mukaan lentoliikenteen päästömääriä.

Kodin lisääntyvä pienelektroniikka lisää jo valmiiksi erittäin kilpailtujen raaka-aineiden kysyntää ja ympäristöön kohdistuvaa painetta. Järjestelmätasolla näiden materiaalien kierrätysastetta tulee nostaa merkittävästi, mutta myös älylaitteen käyttöiän pidentäminen vähentää ympäristöön kohdistuvaa painetta. Laitteiden korjattavuus on esillä myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja korjausmahdollisuuksien odotetaan lähitulevaisuudessa parantuvan huomattavasti. Ennen laitteen hankintaa harkitse, voisiko vanhan korjata. Voit myös hankkia uudenveroisen, huolletun älypuhelimen – tarjoajia on jo useita ja puhelimiin saa myös takuun.

Datasta ja älylaitteista on tullut pysyvä osa arkeamme. Voimme jokainen vaikuttaa siihen, että kulutamme dataa ympäristön kannalta fiksusti. Jokainen Google-haku ja Youtube-video kasvattaa pieneltä osaltaan datan siirrosta aiheutuvaa energiantarvetta. Vaikka etätyöt ja arjen askareiden hoitaminen netin kautta yleistyvät, kertyy 78 % netin hiilijalanjäljestä videoiden katselusta.

Suomalaiset kuluttavat mobiilidataa asukasmäärään suhteutettuna eniten maailmassa. Digitalisaatio on edennyt meillä pitkälle kattavan mobiilidataverkon sekä edullisten, rajattoman datan liittymien ansiosta. Energiatehokkuuden kannalta kiinteä verkko on kuitenkin huomattavasti mobiilidataa parempi valinta, myös langattomasti esimerkiksi kotona tai kahvilassa jaettuna. Vähiten videoiden katsominen syö energiaa valokuituverkon kautta.

Lue lisää:

Sitra: Viisi tärkeää kysymystä digitalisaation ympäristövaikutuksista, 29.12.2020

BBC: Why your internet habits are not as clean as you think, 6.3.2020

Towards Digital Sobriety – Report of the working group directed by Hugues Ferreboeuffor, the think tank The Shift Project, March 2019

Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper, 9.3.2020

Video streaming: data transmission technology crucial for climate footprint (Germany Federal Ministry for the Environment), 10.9.2020

Anna von Zweygbergk

ilmastoasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: