Tehostamalla energiankäyttöään kunta voi minimoida ilmastopäästöjään ja säästää vuositasolla mittavan rahasumman. Valonia toteutti katselmointeja kuudessa kunnassa ja avasi kiinteistötietoja avoimeksi dataksi. Opit ovat nyt kaikkien kuntien hyödynnettävissä.

Kemiönsaaren, Liedon, Loimaan, Salon, Somero ja Uudenkaupungin kiinteistöissä tehtyjen kevennettyjen energiakatselmointien perusteella pelkästään laitteiden käyntiaikojen ja säätöjen tarkistamisella voidaan saada aikaan mittavia säästöjä.

”Tehdyissä kuntakohtaisissa selvityksissä ilmennyt säästöpotentiaali pitäisi ottaa kunnissa käyttöön. Kustannusten karsimisessa esitetyt toimenpiteet tulevat entistä tärkeämpään rooliin tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa”, toteaa Someron kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leino.

Lämmöntalteenotossa eniten tehostamisen varaa – myös valaistuksen uusiminen tuo reilusti säästöjä

Kun tyypilliseen koulukeittiöön lisätään lämmöntalteenotto, voi vuosisäästö olla jopa 6 000 euroa. Investoinnin takaisinmaksuaika on keskimäärin 5–8 vuotta. Urheiluhallin, viraston tai koulukeskuksen energiaa kuluttavan loisteputkivalaistuksen vaihtaminen led-valaistukseen voi tuoda vuosisäästöä jopa 7500 euroa. Useita vastaavia esimerkkejä säästöpotentiaalista on nyt koottu energiakorteiksi, jotka ovat ladattavissa osoitteessa valonia.fi/energiakortit.

”Kiinteistöjen talotekniikan toiminnan ja energiankulutuksen seuranta on usein hajanaista, eikä saatua tietoa analysoida riittävästi. Korjaavia toimenpiteitä ei toteuteta pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Kiinteistönhuollossa korjataan usein jo ilmenneitä vikoja ja palveluketju voi olla todella pitkä: kun epäkohta huomataan, se on voinut jatkua jo kauan. Toisinaan tarvitaan ulkopuolinen arvio ja jopa valtuuston päätös, ennen kuin esimerkiksi ilmastointilaitteen voi uusia. Tehokkainta on panostaa energiatoimiin ennakoiden ja etenkin hankintavaiheessa”, kertoo Valonian energia-asiantuntija Liisa Harjula.

Markkinavuoropuhelut ja avoin kiinteistödata avaavat kuntien ja yritysten uudenlaista yhteistyötä

Kuntien kiinteistöjen perustietoja koottiin myös avoimeksi dataksi Lounaistiedon rajapintaan yritysten hyödynnettäväksi. Katselmoinneissa nousseiden havaintojen perusteella järjestettiin tilaisuuksia, joissa kunnat ja yritykset pääsivät keskustelemaan esimerkiksi palvelupohjaisista lämpöratkaisuista ja valaistuksen hankinnasta. Uudenkaupungin Kalannin vanhainkotiin löydettiinkin tilaisuuden kautta sopiva jäähdytysratkaisu.

”Ilmastonmuutoksen hillinnässä energiankäytön tehostaminen on tärkeää. Kuntakiinteistöjen energiatehokkuudessa on edelleen paljon kehitettävää. Tekniikka kehittyy jatkuvasti eikä kunnilla voi aina olla ajantasaista tietoa sopivista ratkaisuista. Markkinavuoropuhelu on tärkeää, jotta kunta saa tasapuolisesti ja kootusti tietoa markkinoiden tilanteesta. Näin hankinnan kohteen määrittely on helpompaa ja markkinoiden toimijoilla on mahdollisuus valmistella tarjous kohteeseen parhaiten soveltuvasta ratkaisusta”, kertoo Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen, joka toimii myös Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINOn alueellisena muutosagenttina.

Liittyminen kuntien energiatehokkuussopimukseen antaa kunnille tukea ja toimintatapoja suunnitelmalliseen energiankäytön hallintaan. Tällä hetkellä energiatehokkuussopimuksen piiriin kuuluvat Varsinais-Suomessa vain Turku, Salo, Uusikaupunki ja Laitila. Työ tehtiin osana Valonian ja Varsinais-Suomen liiton Energiaan liittyvän liiketoiminnan lisääminen Varsinais-Suomessa -hanketta, joka sai rahoituksen Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

Elle-hankkeen kaikki materiaalit kuntien käyttöön: valonia.fi/elle.

Lisätiedot

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Tilaa Valonian mediatiedotteet sähköpostiisi