ESCO (Energy Service Company) -palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakkaalle investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energian säästämiseksi. ESCO-palvelut ovat kunnille oiva mahdollisuus säästää energiaa ja kustannuksia, parantaa tai hallita rakennusten sisäilmaolosuhteita sekä vähentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä. Palvelut ovatkin erinomainen keino saavuttaa hiilineutraaliustavoitteita kiinteistökannassa.

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa Turun ja Helsingin kaupunkien tavoitteena on ollut kehittää, uudistaa ja kokeilla yhdessä yritystoimijoiden kanssa uusia ESCO-palveluiden ja energiatehokkuuspalveluiden hankinnan malleja. Tässä oppaassa niitä kutsutaan Energiatehokkuuskumppanuudeksi. Opas kokoaa yhteen oppeja uudistettujen mallien pilotoinnissa sekä antaa vinkkejä hankintaprosessin vaiheiden ymmärtämiseen ja oman hankinnan toteuttamiseen. Oppaaseen on sisällytetty kommentteja eri kaupunkien toimijoilta, yrityksiltä ja Motivalta.

Energiatehokkuuskumppanuus sopii erikokoisille kunnille. Sopiva kohteiden määrä on noin 3–5 kohdetta kerralla per kilpailutus ja hankinnan minimikokona voi pitää noin 0,5 M€
suuruista hankintaa. Hyviä kohteita palvelulle ovat kiinteistöt, joissa on potentiaalia energiansäästötoimenpiteille. Näitä ovat esimerkiksi suuri energiankulutus, rakennustyypille korkea ominaiskulutus, pitkä käyttöaika vuorokaudessa tai mikäli talotekniset järjestelmät eivät ole energiatehokkaita.

Kenelle

Kuntien kiinteistöjen hallinnoijille, energia- ja hankinta-asiantuntijoille

Sisältö

Oppaan rakenne noudattaa energiatehokkuspalvelun hankintaprosessin vaiheita:

  1. Johdanto
  2. Hankinnan valmistelu – tiedon kerääminen, rahoitus ja kohteiden valinta
  3. Hankinnan suunnittelu – resurssointi, hankintamenettelyt ja hankinta-asiakirjojen laatiminen
  4. Hankinnan toteutus – kilpailutuksen vaiheet (mm. tarjousneuvottelut)
  5. Palvelun toteutus ja seuranta – energiatuen hakeminen, palvelun tulosten seuranta ja yhteistyö rakennusten käyttäjien kanssa
  6. Kokemukset pilottihankkeista – keskeisimmät opit hankintaprosessista ja kaupunkien kokemuksista

Lataa tästä (pdf)

Energiatehokkuuskumppanuus – energiatehokkuutta palveluna (2020)

Energiatehokkuuskumppanuuden hankintamateriaalit kaupungeista kootusti

Lisätiedot

Oppaan ovat kirjoittaneet Energiaviisaat kaupungit -hankkeen Turun, Helsingin, Oulun ja Valonian toimijat.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083