Varsinais-Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja maakunnan ilmastotiekarttaa täydennetään parhaillaan rakentamisen tarvittavilla toimenpiteillä. Toimenpiteitä tarvitaan sekä korjaus-, uudis- että infrarakentamiseen liittyen. Toimia tulee kuitenkin erityisesti kohdentaa korjausrakentamiseen, sillä valtaosa vuoden 2035 rakennuskannasta on jo nyt pystyssä. Luonnonvarojen käytön näkökulmasta on pääsääntöisesti aina kestävämpää korjata vanhaa kuin purkaa ja rakentaa uutta.

Asuin- ja palvelurakennusten lämmitys aiheuttaa noin 17 prosenttia Suomen nykyisistä hiilidioksidipäästöistä ja tavoitteena on vähentää niitä 90 % vuoteen 2050 mennessä. Pelkkä lämmitystavan vaihdos ei rakennuksessa kuitenkaan riitä, vaan on samalla myös vähennettävä rakennuksen energiankulutusta. Jos siis olet kiinteistönomistaja, paranna rakennusten eristystä ja hyödynnä lämmön talteenoton ja varastoinnin ratkaisuja. Huolehdi hyvästä ylläpidosta, huollosta ja korjausten oikea-aikaisuudesta. Rakennusautomaation asentaminen lämmityksen, ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjaukseen säästää energiaa ja rakennukset voivat tuottaa energiaa myös itse.

Jotta kiinteistöjen omistajat saavat tarvittavia remontteja ja toimenpiteitä käyntiin, tarvitaan laaja joukko luotettavia yrityksiä tarjoamaan erilaisiin kohteisiin toimivia ratkaisuita. Myös tukea tarvitaan ja siitä esimerkkinä on ollut tuki pientalon öljylämmityksestä luopumiseen.

Ilmastotiekartan taustalla on suuri määrä tutkittua tietoa. Mukana keskustelussa on ollut laajasti niin yrityksiä, kuntia kuin kehittäjiäkin. Ilmastotiekartan kaltaisia dokumentteja tarvitaan, jotta osaamme kohdentaa toimenpiteitä parhaalla tavalla sekä ilmaston, luonnon että ihmisten näkökulmasta ja että mahdollisimman moni tunnistaisi kartan avulla oman roolinsa. Ilmastotiekartassa tunnistetaan myös tiedon saatavuuden ja neuvonnan tarve – näitä kaikkia toimia tarvitaan tukemaan myös yksittäisen kiinteistönomistajan mahdollisuuksia tehdä ilmastotekoja.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995