Nousevat energianhinnat ja energian saatavuus asettavat tulevana talvena haasteita yrityksille ja työpaikoille. Energiaa kuluu työpaikkojen ohella myös työmatkoilla, jotka aiheuttavat valtavasti niin lähipäästöjä kuin ilmaston lämpenemistä kiihdyttäviä kasvihuonekaasuja. Varsinais-Suomessa kaikista päästöistä 29 % aiheutuu tieliikenteestä, ja 25 % kaikista matkoista on työ- tai koulumatkoja.

Yhteiskunnan, työntekijän ja työnantajan kannalta paras valinta työmatkalle on kävely tai pyöräily. Suomessa vapaa-ajan liikunta on vaivihkaa syrjäyttänyt työmatkaliikuntaa samalla kun liikkumattomuudesta on tullut kansansairaus, joka on osin myös sairauspoissaolojen taustalla. Työnantaja, voit tukea työntekijöiden hyvinvointia esimerkiksi polkupyöräedulla, joka on mahdollista tarjota joko osana palkkaa tai palkanlisänä. Polkupyöräedun avulla työntekijä voi säästää jopa 30 % uuden polkupyörän hankintahinnassa.

Kaupunkialueiden tiivistyessä autojen määrä lisääntyy ja ruuhkat pahenevat, eikä liikenteen sähköistyminenkään ratkaise tätä pulmaa. Ruuhkassa 50 henkilöautoa voi aiheuttaa 200 metrin jonon. Sama määrä ihmisiä mahtuisi yhteen bussiin! Työnantaja voi vaikuttaa myös tämän ongelman ratkaisemiseen; kannusta työntekijöitä käyttämään joukkoliikennettä tarjoamalla työsuhdematkalippu. Jos työntekijänä joudut käyttämään autoa työmatkoilla, jätä se ydinkaupunkialueen ulkopuolelle liityntäpysäköintiin ja jatka loppumatka joukkoliikenteellä.

Liikkumisen valinnoissa on usein kyse opituista tavoista. Jos koko elämä on aikataulutettu autoilun ehdoilla, autosta tulee välttämätön. Se saatetaan kokea tarpeelliseksi esimerkiksi lasten harrastusmatkoilla, ja siksi se valikoituu kulkuvälineeksi myös työmatkalle. Tapojen muutos vaatii ensin ajattelun muutosta – liikkumiseen liittyvistä valinnoista ja vaihtoehdoista onkin tärkeää keskustella työpaikkojen ohella vaikkapa urheiluseuroissa ja kouluissa.

Työmatkan pyöräilemällä tai kävelemällä voit säästämäsi fossiilienergian ja rahan lisäksi kasvattaa omaa hyvinvointiasi ja työssä jaksamistasi. Samalla vaikutat lähiympäristösi viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.


Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi:


Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525