Yhä useammat pientalot ovat hankkineet aurinkosähköjärjestelmän. Tuotannon seuranta on yksinkertaista nettiselaimen tai mobiilisovelluksen kautta. Vaikka aurinkosähköjärjestelmä on huoleton, se vaatii myös muuta huoltoa ja ylläpitoa. Laitteiston huolloksi mielletään lehtien, pölyn ja toisinaan lumen poistaminen paneelien päältä.

Seuraa järjestelmään kuuluvien laitteiden toimintaa säännöllisesti, ettei esimerkiksi invertterissä näy ylimääräisiä varoitusvaloja. Invertterit yleensä ilmoittavat vioista ja käyttöohjeen avulla voi usein päätellä mistä vika johtuu. Jos huomaat laitteissa poikkeamia tai sähköntuotannossa tapahtuu selittämätön alenema, ota yhteyttä järjestelmän toimittajaan. Tarkista silloin tällöin liittimien ja johdotusten kunto. Puhdista pölyt invertteristä ja verryttele DC-kytkintä. Katso myös, ettei katon tai seinien läpivientien kohdalla ole vuotoja.

Jos sinulla ei vielä ole aurinkosähköjärjestelmää ja suunnittelet sen hankkimista, sisällytä tarjouspyyntöön järjestelmän dokumentointi ja tietokortti. Aurinkosähköjärjestelmän tietokortti on tiivistetty kuvaus järjestelmästä ja sen sijainnista kiinteistössä. Siitä saa nopeasti tarvittavat turvallisuustiedot esimerkiksi pelastus-, huolto- tai remonttitöihin. Säilytä tietokorttia sähköpääkeskuksen välittömässä läheisyydessä. Jos omistat aurinkosähköjärjestelmän, josta ei ole tehty tietokorttia, selvitä saatko tilattua sen jälkikäteen järjestelmäsi toimittajalta.

Laitteiston ja asennuksen laadukkaaseen dokumentointiin kuuluvat tietokortin lisäksi käyttöohje, sähkö- ja rakennekuvat sekä käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Aurinkosähköjärjestelmää koskevat kiinteistömerkinnät ja varoituskyltit ovat osa dokumentointia. Säilytä kaikki dokumentit samassa paikassa.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412