Kuinka tarjota osallistumisen mahdollisuuksia ikäihmisille? Miten kehittää ikäystävällistä, ekologisesti kestävää liikennettä ja liikkumisen mahdollisuuksia?

Paine kestävään liikkumiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen käy yhä suuremmaksi. Samalla on huomattu, että esimerkiksi joukkoliikenteen suunnittelussa ikäihmisten näkökulmat ja erityistarpeet jäävät usein paitsioon. Väestö ikääntyy ja Varsinais-Suomessa yli 65-vuotiaita on jo lähes 25 %. Ikäystävällisyys ja houkuttelevuus onkin tärkeää huomioida yhä paremmin kestävien liikkumispalvelujen suunnittelussa.

Atlas tarjoaa viitekehyksen ikäystävälliseen ja osallistavaan kaupunkikehittämiseen. Siinä käsitellään ikääntymisen tuomia haasteita erityisesti kestävään liikkumiseen liittyen sekä osallisuuden lisäämisen edellytyksiä kaupunkisuunnittelussa ja päätöksenteossa. Atlas on koottu kansainvälisenä yhteistyönä hankepartnerien kesken ja se on englanninkielinen.

Työkalupakki kokoaa yhteen 26 osallistavaa menetelmää, joita on kehitetty ja kokeiltu eri hankekaupungeissa toteutetuissa piloteissa. Ne vaihtelevat yksinkertaisista osallistumistavoista monimutkaisempiin digitaalisiin työkaluihin, joita voidaan käyttää ikäihmisten osallisuuden lisäämisen suunnittelussa.

Kenelle

Atlas ja työkalupakki on suunniteltu sidosryhmille, jotka ovat tekemisissä liikenteen kehittämisen ja ikäystävällisten toimintatapojen edistämisen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntien liikenne- ja kaupunkisuunnittelijat, sekä päättäjät ja lautakuntien jäsenet.

Oppaassa on hyödyllistä tietoa ikäihmisten osallisuuden lisäämisestä sovellettavaksi myös muihin teemoihin.

Atlas päivittyy vuonna 2021, kun siihen kootaan tehtyjen pilottien kokemukset ja tulokset.

Atlaksen sisältö

  • Key aspects in ageing and age-friendliness
  • Factors related to green age-friendly urban mobility
  • Participatory approach
  • Methods
  • Checklists
  • Literature

Lataa tästä

Atlas on participative approaches to age-friendly green mobility (PDF), 2020

Sähköinen versio Atlaksesta hankkeen verkkosivuilla: greensam.eu/atlas/

Työkalupakkia pääsee käyttämään hankkeen verkkosivuilla

Lisätiedot

Atlas ja työkalupakki on koottu osana GreenSAM – Green Silver Age Mobility -hanketta. Hankkeessa olivat mukana seuraavat kaupunki- ja kuntatoimijat sekä tutkimusorganisaatiot: Valonia / Varsinais-Suomen liitto, Free and Hanseatic City of Hamburg (päätoteuttaja), City of Aarhus, Tartu City Government, City of Riga, Municipality of Gdansk, Institute of Baltic Studies (Tartu) ja Turun ammattikorkeakoulu.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Maiju Oikarinen

viestintäasiantuntija
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986