We make transition! -hanke vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin innovaatioyhteistyötä ja ekososiaalista kestävyyttä paikallis- ja aluetasolla. Hankkeen keskiössä on murrosareenatyöskentely, joka kokoaa eri toimijoita yhteisen keskustelun äärelle uusien ratkaisujen edistämiseksi.

Kolmevuotisessa hankkeessa tunnistetaan vihreää siirtymää tukevia tulevaisuuden kehityspolkuja, rakennetaan Itämeren alueen yhteistä kestävyysvisiota ja kokeillaan paikallisten murrosareenojen kautta syntyviä yhteisöaloitteita. Toimien tavoitteena on tuoda kansalaisyhteiskuntaa tiiviimmin mukaan yhteistyöhön julkisen sektorin ja innovaatiotoimijoidenkin kanssa. Tätä tarkoitusta varten hankkeessa tuotetaan toimijoille menetelmiä, osaamista ja paikkoja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi ja lisäämiseksi.

Varsinais-Suomessa mukana pilottikuntina ovat Uusikaupunki ja Kemiönsaari. Lisäksi hankkeessa yhteistyökumppanina on Varsinais-Suomen kylät ry. Hankkeen myötä toteutetuista paikallisista piloteista saadut hyvät käytänteet ja kehitetyt työkalut jaetaan lopuksi koko maakunnan toimijoiden kesken.

Varsinais-Suomen liitto on hankkeessa osatoteuttajana. Valonia on mukana Varsinais-Suomen toteutuksessa tuomassa kestävyys- ja osallisuustyön osaamista. Pääpartneri on Suomen Itämeri-Instituutti Tampereelta. Suomesta mukana ovat myös Pirkanmaan ja Uudenmaan liitot. Yhteensä hankkeessa on 11 kumppania kuudesta Itämeren alueen valtiosta.

Valonian ja Varsinais-Suomen liiton logot
We make transition Interreg BSR EU logo

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023–31.12.2025.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta. Valonia on hankkeessa mukana osana Varsinais-Suomen liittoa.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Täällä ei ole vielä mitään.

tapahtumat

Täällä ei ole vielä mitään.

Muuta materiaalia ja lisätietoa

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083