“Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa” -hankkeen tavoitteena oli koota kattavasti ja yksityiskohtaisesti tiedot Varsinais-Suomen virkistysaluereiteistä ja -kohteista sekä niihin liittyvistä toimijoista. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Varsinais-Suomen liitto, Valonia, liiton alueellinen tietopalveluryhmä ja ProAgria Länsi-Suomi ry/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Varsinais-Suomessa tarvitaan uusia toimintatapoja ja koordinaatiota virkistys- ja luontomatkailun täyden potentiaalin hyödyntämiseksi. Virkistys- ja luontomatkailukohteista saatavien hyötyjen täysimittainen toteutuminen Varsinais-Suomessa edellyttää keskenään erilaisten kohteiden nykyistä parempaa tunnettuutta, löydettävyyttä ja saavutettavuutta. Tyypillistä kohteille on, että ne sijaitsevat maaseutualueilla ja tuottavat hyötyjä omaa lähialuettaan laajemmalle kohderyhmälle. Tällä hetkellä tiedon puuttuminen, pirstaleisuus ja erilaiset tiedon esittämistavat vaikeuttavat eri toimijoiden välistä verkostoitumista ja kohteiden potentiaalin täyttä hyödyntämistä. Matkailijoilla, yrittäjillä ja maakunnan asukkailla on kysyntää helposti saatavalle, kohteita ja aineistoja yhdistävälle, ajantasaiselle tiedolle.

Tuotettava tieto tarjoaa uusia luonto- ja virkistysmatkailuun kytkeytyviä elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia maaseutualueille sekä lisää ymmärrystä tiedon avoimen saatavuuden mahdollisuuksista maaseudun ja alueiden kehittämisessä. Maakunnan profiili monipuolisena luonto- ja virkistyskohteiden alueena vahvistuu ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa, elinkeinojen kehittymistä sekä tuo lisäansioita erityisesti maaseudun toimijoille. Matkailutoiminnassa piilee merkittävää kasvupotentiaalia ja on tärkeä lisätulonlähde maaseututoimijoille, jotka tekevät matkailutoimintaa usein sivutoimena.

Kerättävä aineisto julkaistaan avoimeen dataan ja paikkatietoon perustuen verkossa, jotta tieto on paitsi vapaasti katsottavissa, myös täysin vapaasti ja ilmaiseksi kaikkien käytettävissä ja jatkojalostettavissa. Tiedot virkistys- ja luontomatkailukohteista viedään Lounaistiedon verkkopohjaiseen tietopalveluun ja kohdetietojen ylläpitoon kehitetään hankkeessa työkalu. Alueen yrittäjät ja yhdistykset voivat tietopalvelun avulla kehittää uutta yhteistyötä, toimintaa, tuotteita, esittelymateriaalia ja parantaa palveluitaan asiakkaille.

Hanke järjesti toukokuussa 2017 neljä aluetilaisuutta liittyen hankkeessa kerättävään aineistoon ja sen pohjalta tuotettavaan verkkopohjaiseen tietopalveluun. Tilaisuuksissa kerättiin sidosryhmiltä mielipiteitä koottavasta aineistosta
ja esiteltiin sen hyödyntämismahdollisuuksia. Ohjelmassa oli myös paikallisia esimerkkejä järjestöjen, säätiöiden ja kuntien toteuttamista virkistys- ja luontomatkailua tukevista hankkeista.

Hankeaika

1.1.2017–31.12.2018

Rahoitus

 Hanke on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 220 000 €,
josta EU:n tuki on 90%.

Niina Ruuska

Niina työskenteli Valoniassa luontoasiantuntijana syyskuuhun 2019 saakka.

Hanna Wallin

Hanna työskenteli Valoniassa vesiasiantuntijana maaliskuuhun 2019 saakka